...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ CHÍNH TRỰC 


 
 

.. .. .. .. ........................CƯ TRẦN LẠC ĐẠO I
.....An lạc và hạnh phúc.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Bát Chánh Đạo.      Cư sĩ Chính Trực 
.....Bát phong.      Cư sĩ Chính Trực 
.....Bất tùy phân biệt.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Chánh kiến và Chánh tín.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Công đức và phước đức.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Hạnh bố thí.      Cư sĩ Chính Trực
.....Mười điều tâm niệm.    Cư sĩ Chính Trực 
.....Nguồn gốc của khổ đau.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Phước Báu.       Cư sĩ Chính Trực 
.....Thập đại nguyện.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Xuân Di-lặc.      Cư sĩ Chính Trực 
 

.......................CƯ TRẦN LẠC ĐẠO II
.....Ăn mặn ăn chay.     Cư sĩ Chính Trực
.....Ân oán cõi đời.     Cư sĩ Chính Trực
.....Con Thuyền Bát nhã (Bát nhã tâm kinh).     Cư sĩ Chính Trực 
.....Cầu Trời có được gì không ?     Cư sĩ Chính Trực
.....Chánh ngữ.     Cư sĩ Chính Trực
.....Dọn kho ăn tết.      Cư sĩ Chính Trực
.....Giác ngộ và giải thoát.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Làm sao gặp Phật.      Cư sĩ Chính Trực 
.....Lương tâm và Phật tâm.   Cư sĩ Chính Trực 
.....Pháp môn chăn trâu.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Hình Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền tông và Đại thừa.
.....Qua cơn m.      Cư sĩ Chính Trực
.....Thông Bạch về việc ấn tống sách Cư Trần Lạc Ðạo Tập 3.  Cư-sĩ Chính-Trực 
 

....................CƯ TRẦN LẠC ĐẠO III
.....Đầu năm đi chùa.    Cư sĩ Chính Trực
.....Tà Kiến và Mê Tín.      Cư sĩ Chính Trực
.....Lời nói.      Cư sĩ Chính Trực
.....Ái ngữ.       Cư sĩ Chính Trực
.....Y nghĩa bất y ngữ.       Cư sĩ Chính Trực
.....Tác dụng của lời nói.   Cư sĩ Chính-Trực 
.....Phước huệ song tu  Cư sĩ Chính Trực
.....Đi chùa đúng chánh pháp    Cư sĩ Chính Trực 
.....Dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn  Cư sĩ Chính Trực 
 

.......................HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.....Tu phước và tu huệ?      Nguyên Phong hỏi; Chính Trực trả lời
.....Khuyến dụ cha mẹ trở nên hòa thuận?   Quảng Trí hỏi; Chính trực trả lời
.....Có không, không có ?       Diệu Nga hỏi; Chính Trực trả lời
.....Thủ ấn của Phật Thích-ca?      Nguyen Dinh hỏi; Chính Trực trả lời
.....Nhân nào quả nấy qua việc Hồi giáo Taliban phá huỷ các tượng Phật. Trần Thiện Thành hỏi; Cư sĩ Chính Trực trả lời

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/chinhtruc.htm
Cập nhật ngày  1-1-2002