Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP

 
 
. . . .
....................I. CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
.....Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.  HT. Thích Thiện Hoa
.....Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu
.....Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni.     Gia Tuệ
.....Thi Phẩm Cuộc Đời Đức Phật Thích-ca. Thành Tâm- Phan Khắc Nhượng
.....Cuộc đời Đức Phật.  Tiến sĩ David J. Kalupahana; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Ðức Phật và Ðạo Phật. HT. Piyadassi; Minh Châu và Ðặng Tấn Hậu dịch
.....Lược Sử Đức Phật. TT. Thích Chơn Thiện 
.....Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm.     Maha Thongkham Medhivongs
.....Đức Phật Lịch Sử. H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch
.....Bụt hay Phật (Arial Unicode MS).   (Dạng Acrobat Reader).     Phan Mạnh Lương
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài   (sách) Thích Quảng Bảo sưu tầm và chuyển dịch
.....Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm và Đức Phật lịch sử    Thích Thiện Đạo hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
.....Ánh Đạo Vàng  (sách)   Võ Đình Cường
.....Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca (Truyện Thơ)   Tâm Minh Ngô Tằng Giao
.....Cuộc đời của đức Phật      HT. Thích Trí Chơn  dịch
.... 32 Tướng Tốt Của Bậc Đại Nhân Thích Thông Huệ
.... Xá Lợi Phật Và Lợi Ích Khi Chiêm Bái Lệ Thọ
.... Hình Tướng Của Đức Phật Tinh Vân đại sư tác, Như Nguyện dịch
.... Đức Phật Trong Cái Nhìn Của Các Nhà Khoa Học Giác Đẳng sưu tầm & chuyển ngữ
.... Đức Phật siêu việt, Đạo Phật siêu nhiên  Aladin Nguyen
.... HỠI ĐẤNG TỪ BI VÔ LƯỢNG! Nguyễn Nguyệt
.... Bác bỏ luận điểm cho rằng đức Phật là người tích hợp tư tưởng Triết Học Ấn Độ Thích Tâm Bình

 

.................................Phật Ðản
.....Bối cảnh xã hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền
.....Tìm hiểu Ngày Sanh của Đức Phật Thích Ca.   Nguyễn Phúc Bửu Tập
.....Nghiên cứu của người nhật về niên đại Đức Phật.  Hajime Nakamura;  Thích Thiện Quý dịch
.....Giới thiệu "niên đại đức Phật lịch sử" - Vấn đề đang còn gây tranh luận. Heinz Bechert; Thích Giác Hoàng dịch
.....Nguồn gốc thái tử Siddhattha và sự đản sanh của ngài.  Trần Phương Lan dịch 
.....Tìm hiểu hiện tượng Lâm-tỳ-ni.     Thích Nguyên Hiền
.....Mùa Phật đản trong truyền thống Nam tông.    Thích Thiện Minh
.....Vài suy nghĩ về sự đản sanh của đức Phật    Thích Thiện Bảo
.....Hãy tìm hiểu ngày nào là ngày lễ Phật đản   Cư Sĩ  Nguyễn Đức Can
.....Ý nghĩa ngày Phật đản.   Nguyễn Đức Can
     Thông Điệp Sự Ra Đời Của Phật Thích Thông Huệ
 

...........................Phật Thành Ðạo 
.....Tiến Trình Giải Thoát của Đức Phật khi Ngài Thành Đạo.     HT.Thích Minh Châu
.... Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo.    HT. Thích Huyền-Tôn
.....Con Đường Tìm Chân Lý của Đức Phật  Phạm Kim Khánh
.....Tưởng niệm ngày Phật thành đạo.     Thích Giác Ngôn
.....Cuộc hành trình vi diệu.     Thích Thanh Chương
.....Ý nghĩa Phật thành đạo và các giá trị thực tiễn.     Thích Minh Diệu
.....Trầm tư về ngày Phật thành đạo.    Thích Nữ Giới Hương
.....Ý nghĩa Phật thành đạo.    Thích Nữ Liên Chương
.....Bài học thành đạo.    Tâm Minh
.....Một vài suy tưởng nhân kỷ niệm ngày Phật thành đạo.    Chơn Hương
.....Thử bàn về tu chứng quan trong Phật giáo.   Thích Hạnh Chánh
.....Cảm niệm ngày Phật thành đạo.    Thích Nguyên Tạng
.....Đức Phật Thích Ca: con đường từ khổ hạnh đến giác ngộ.    Minh Thông
.....Từ đêm nhìn sao mai mọc . . .   Thích Phước An 
.....Vài quan niệm về Đức Phật và Đạo Phật.      HT. Thích Trí Quảng
.....Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo.     Thích Thị Quả
.....Ân Phật.   Thích nữ Tắc Phú
.....Đức Phật với phương pháp tu tập    TT. Thích Phước Sơn

........................Nhân Cách Ðức Phật
.....Đức Phật của chúng ta.    HT. Thích Minh Châu
.....Đức Phật: con người của mọi thời đại.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Đời Sống Hằng Ngày của Đức Phật. Hòa Thượng Narada
.....Bức thông điệp từ con người của Đức Phật.   Thích Trí Chơn
.....Sự vĩ đại của Đức Phật.    Thích Viên Giác
.....Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh đức Phật.    HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Đức Phật có phải là hoá thân của thượng đế?  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Sự phục vụ của đức Phật cho nhân loại  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
    Thiên Nhân Sư Thích Thông Huệ

...
..................II. NỀN TẢNG PHẬT PHÁP
................................Tổng Quát
.....Phật Học Khái Luận.    (sách)     TT. Thích Chơn Thiện
.....Đức Phật và Phật pháp.   (sách)    HT. Narada;   Phạm Kim Khánh dịch
.....Con Đường Thoát Khổ.    (sách)  Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
.....Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo (sách tuyển tập 31 bài viết về các vấn đề Phật học hiện đại) Thích Tâm Quang dịch
.....Đức Phật và Phật pháp.   Thích Nữ Diệu Huệ
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài  (sách)   Thích Quảng Bảo sưu tầm và chuyển dịch
.....Tư Tưởng Tôn Giáo Phổ Biến.    Thích nữ Liên Hiếu dịch
.....Đức Phật và giáo pháp của Ngài    (sách song ngữ)  Ernest K. S. Hunt; Tịnh Minh dịch
.....Tu nhà   (sách)   Thích Chân Tính
.....Phật và Thánh Chúng   (sách)   Cao Hữu Đính
.....Đức Phật và Pháp giáo hoá của Ngài.      Thích Đức Thắng
.....Phật Giáo Nguyên Thuỷ        Hoà Thượng Thánh Nghiêm  -  Minh Cảnh dịch
.....Phật Học Căn Bản        Thích Giải Hiền
.....Lưới Trời Đế  Thích - Phật Giáo Hoa Nghiêm Tông     Sa môn - Thích Thiện Sáng  dịch
.....Quan niệm về Đạo Pháp và Dân tộc Qua cuộc đời hoạt động của Thích Thiện Chiếu TS. Trần Hồng Liên
.....Giới Luật – Cơ sở của đạo đức Phật giáo Thích Viên Giác 
.....
Thế nào là chân lý Phật giáo Thích Ngộ Thành 

.....
Thọ Mạng Của Phật Pháp
Thích Thông Huệ
 

 

..........................Giới Thiệu Ðạo Phật 
.....Đạo Phật.    HT. Thích Thiện Hoa
.....Đạo phật: con đường giác ngộ.     Thích Nữ Huệ Liên
.....Đạo Phật Ngày Nay.   (sách)  Thiền sư Nhất Hạnh
.....Tôn giáo này là gì?    HT. K.Sri. Dhammananda; Thích Nữ Diệu Hương dịch
.....Đạo Phật là gì ?   Lama Yeshe
.....Đạo Phật.    Thích Viên Giác
.....Giới thiệu đạo Phật  Tỳ kheo Bodhicitto
.....Phật giáo, đạo Giác ngộ.     HT Thích Trí Quảng
.....Phật giáo, triết lý sống thời đại.     HT Thích Trí Quảng
.....Những quan niệm về Đạo Phật.     HT Thích Trí Quảng
.....Cốt tủy đạo Phật - Tứ diệu đế.   Minh Châu và Đặng Tấn Hậu trích dịch
.....Tính thiết thực hiện tại của đạo Phật.     Thích Phước Đạt
.....Khía cạnh thực tế của Đạo Phật.    Tỳ kheo Viên Minh và Tỳ kheo Khánh Hỷ
.....Nhận thức thế nào là Tam Bảo?     TT. Thích Thiện Bảo
.....Quan niệm về Đạo Phật sau khi Phật Thích Ca nhập diệt.     HT. Thích Trí Quảng
.....Nhận thức cơ bản về Phật giáo.     Thích Tố Huân
.....Đạo Phật con đường thực nghiệm tâm linh.     Thiền sư Nhất Hạnh
.....Phát tu căn bản của Nam tông và Bắc tông   HT. Thích Thanh Từ
.....Bức thông điệp muôn đời.  HT. Piyadassi; Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Phật Giáo – Bức Thông Điệp Vượt Thời Gian.    Ven. Dr. K. Sri  Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Truyền bá Chánh Pháp.     HT Thích Trí Quảng
.....Đạo gì ? (sách)   Thích Trí Siêu
.....Đạo Phật Bi Quan hay Lạc Quan?   HT. Thích Thanh Từ
.....Những cành hoa đạo   (sách)   Tịnh Như
.....Đức Phật và hào quang chân lý   TT. Thích Giải Thông dịch
.....Thử hoà điệu sống  (sách)   Võ Đình Cường
.....Đạo Phật một biểu tượng của hoa sen   HT. Thích Đức Nghiệp
.....Đạo Phật là đạo yêu đời    Thiền sư Thanh Từ
.....Rằm tháng Sáu: ngày Chuyển Pháp Luân         Bình Anson
.....Chánh Tín Trong Phật Giáo  (tiếp theo)     Pháp sư Thánh Nghiêm   Thích nữ Diệu Quý(dịch)
.....Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo      Tỳ khưu Dhammika  Bình Anson lược dịch
.....Tám Pháp Thế Gian      Bình Anson
.....Niềm Tin Tam Bảo     Thích Tâm Tín
.....Niệm ân đức Tam Bảo         Bình Anson 
.....Về Bát Quan Trai Giới          Bình Anson

.....Nhập Dòng Giải Thoát      Bình Anson

.....Vài Ghi Chú Về Kinh Điển     Bình Anson

.....Ý Nghĩa của OM MANI PADME HUM         Liên Hoa dịch

.....Những lợi ích của bánh xe cầu nguyện      Liên Hoa  dịch

.....Phật giáo không  Bộ Phái  Thanh Liên  dịch

.....Giá trị của Phật giáo trong thế giới hiện đại   H.T. Thích Trí Chơn

.....Ảnh hưởng Phật giáo đối với nhân loại    H.T. Thích Trí Chơn

.....Phật giáo là gì       Thích Tâm An dịch

.....Đạo Phật là đạo khai hóa và trí tuệ Nguyên Thảo

.....Có nhiều cách  định nghĩa Phật giáo là gì? Thích Đức Tĩnh

.....Đạo Phật là Đạo của Tâm Thức Nguyên Thảo

.....Phật Giáo Là Đạo Lý Phục Vụ Toàn Diện Thích Lệ Thọ

.....Đạo Phật biến mất Trần Khải

.....Giá Trị Của Đạo Phật Nguyên Thảo

.....Phật Giáo và Nền Hòa Bình Thế Giới HT Thích Trí Quảng

.....Con Người Trong Đạo Phật Nguyên Thảo

    Lối về sen nở (sách) Thích Phước Sơn

CHƯ VỊ BỒ TÁT

.....Bồ Tát Địa Tạng trong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản       Tâm Hà Lê Công Đa
....Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát       Cư Sĩ  Tuệ Minh Đạo

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC PHẬT

.....Cuộc đời và ánh đạo của tôn giả Sàriputta  (tiếp theo) Trí Lộc
 
 

..........................III. GIÁO PHÁP
.............................BỐN CHÂN LÝ
.....Tứ diệu đế.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Tứ Diệu Đế: Cattari Ariya Saccani.   Bình Anson trích dịch
.....Tứ Diệu Đế.     Ajahn Sumedho;  Dương Vĩnh Hùng dịch
.....Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Đế).     Thích Viên Giác
.....Bốn Chân Lý Thâm Diệu.   Phạm Kim Khánh
.....Chuyển Pháp Luân và Tứ Diệu Ðế.   (sách)   Maha Thongkham và Huỳnh Văn Niệm soạn dịch
.....Bảy phương pháp đi đến giác ngộ.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Con đường thánh gồm tám yếu tố.    Thích Nhật Từ
.....Tám phần Thánh đạo (Bát-Chánh Đạo).     Thích Tâm Khanh
.....Bát Chánh Đạo.      Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Thuyết tứ đế  (sách)   Minh Chi
.....Tứ Đế      Tỳ kheo  Thích Đức Thắng
.....Tứ Đế     (Sách)    (tiếp theo)   TT. Thích Đức Thắng
.....Tứ Đế    (Sách)   Thích Đức Thắng
.....Bát Chánh Đạo Cư Trần Lạc Đạo

............................DUYÊN KHỞI 
.....Nguyên lý duyên khởi trong giáo pháp đức Phật.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Duyên Khởi và Vô Ngã (Paticcasamuppàda và Anattà). TT. Thích Chơn Thiện
.....Giáo lý duyên khởi    TT. Thích Chơn Thiện
.....Mười hai nhân duyên và đời sống đạo.     Nhựt Chiếu
.....Mười hai nhân duyên.     Thích Tâm Hải
.....Duyên khởi và tính không được đồ giải qua phương trình E=MC2 của nhà bác học Albert Enstein.     Khải Thiên và Nguyễn Chung Tú
.....Sơ lược về Lý Duyên Khởi          Bình Anson
.....Xuất Thế Gian I Nguyên Thảo
.....Xuất Thế Gian II Nguyên Thảo

..................VÔ THƯỜNG, KHỔ VÀ VÔ NGÃ
.....Ba pháp ấn.      Định Huệ dịch
.....Ba dấu ấn của chánh pháp.     Nguyên Tuấn
.....Vài Quan Niệm Sai Lầm về Pháp Tánh (Dhammata).   Liễu Pháp dịch
.....Vô thường.  HT. Thích Thiện Hoa
.....Vô thường      HT. Thích Thiện Siêu
.....Những Bước Thăng Trầm.     Narada Maha Thera; Phạm Kim Khánh dịch 
.....Vô ngã.    Thích Trí Siêu
.....Có Một Sự Thật.   Quảng Minh
.....Đạo Phật là đạo diệt khổ.    HT. Thích Thanh Từ
.....Cho người già bệnh.     HT. Thích Thanh Từ
.....Nguồn gốc của khổ đau.     Cư-sĩ Chính-Trực
.....Lý thuyết Vô Ngã.   Hòa thượng W. Rahula
.....Trầm tư về con người ngũ uẩn của chính mình.    Thích Chơn Thiện
.....Giá trị thẫm mỹ  trong giáo lý vô thường-vô ngã.   Thích nữ Liên Dung
.....Năm uẩn.     Thích Viên Giác
.....Năm Căn, Năm Lực.     Thích Viên Giác
.....Bốn Đại, Sáu Đại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới.      Thích Tâm Thiện
.....Đối Diện với Sự Thật Vô Ngã.    Thích Nguyên Hùng
.....Vô ngã (phần I)    Trần Chung Ngọc
.....Vô thường   Huyền Linh
.....Năm pháp có thể đưa đến đau khổ hay hạnh Phúc.    Thích Đức Thắng
.....Ngũ Uẩn Trong Bát Nhã Tâm Kinh    Cư Sĩ Tuệ Minh Đạo
     Vô Thường Thích Thông Huệ
     Vô Thường  - Vũ Trụ Động Thích Liễu Nguyên
     Vấn đề "Vô Ngã" trong Đạo Phật
     Tu theo Tứ Niệm Xứ là Con Đường Thật Tiễn Vu Lăng Ba, Thích Chúc Tiếp dịch
     Vạn Pháp sinh diệt Tịnh Quang dịch

...........NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO VÀ LUÂN HỒI
.....Nhân Quả.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Nhân quả.     Khải Thiên
.....Tu Là Chuyển Nghiệp.  (sách)  HT. Thích Thanh Từ
.....Thuyết nghiệp của Phật giáo.     Minh Chi
.....Định nghiệp trong Phật giáo.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Triết Lý về Nghiệp.    (sách)      Hòa thượng Hộ Tông
.....Nghiệp (Karma).     Thích Tâm Thiện
.....Có hay không có linh hồn trong Phật giáo.     Giáo sư Minh Chi
.....Lời nói.      Cư sĩ Chính Trực
.....Ái ngữ.       Cư sĩ Chính Trực
.....Chánh ngữ.     Cư sĩ Chính Trực
.....Luân hồi.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Thuyết Tái sanh.     Minh Chi
.....Sự Sinh (Jati) và Tái Sinh (Upapatti) theo Đức Phật. Trần Ngọc Ninh
.....Luân hồi.      Thích Tâm Thiện
.....Dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn  Cư sĩ Chính Trực 
.....Luân hồi   HT. Thích Thanh Từ
.... Thập Nhị Nhân Duyên.   Thích Đức Thắng
.....Chánh Ngữ       Bình Anson
... .Tạng Thư Sống Chết     Sogyal Rinpoche  -  Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
... .Thập Nhị Nhân Duyên Thích Thông Huệ
... .Quả báo Nhãn tiền Đan Tâm
    Tội nghiệp Thích-Chân-Tuệ

......................GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT
.....Ý nghĩa thành đạo theo kinh Hoa Nghiêm.     HT. Thích Trí Quảng
.....Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ).     Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng
.....Giác ngộ và giải thoát.      Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Quả vị giác ngộ: sự giải thích của Thượng Toạ Bộ và Đại Thừa.   Thích Duy Tân
.....Các cấp độ hạnh phúc.      Thích Duy Tân
.....Quả vị giác ngộ dưới cội bồ-đề.     Thích Nguyên Hiền
.....Sự giác ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hoá tâm linh.    Thích Quang Thạnh
.....Khái niệm bồ-đề trong đạo Phật.    S. K. Nanayakkara; Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Bản chất của bồ-đề, giác ngộ, niết-bàn và con đường giải thoát.    Tâm Minh
.....Tôi không dám khinh quý ngài . . .    Nguyên tác: Mick Kiddle;  Lệ Tâm dịch
.....Phương pháp chuyển hoá của Đức Từ Phụ.   Thích Nữ Như Nguyệt
.....Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya.     Thích Nữ Trí Liên
.....Thánh nhân trong kinh điển Paali.    Thích Nhật Từ
.....Con đường hạnh phúc.     Thích Kiến Hạnh
.....Con đường chuyển hóa khổ đau.    Thích Minh Nguyện
.....Vượt Thoát Bộc Lưu.   Thích Nguyên Hùng 
.....Giác ngộ trong Kinh Bát Đại Nhân Giác.  Thích Viên Giác
.....Giải Thoát trong Phật Giáo.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Con đường siêu thế.     Thích Nữ Hương Nhũ
.....Phương pháp liễu sanh thoát tử.
.....An lạc và hạnh phúc.     Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Quay đầu lại là bờ.     Giáo sư Minh Chi
.....Biết buông bỏ chính là biết sống sự thật    Nguyên Hùng dịch 
.....Giác ngộ.    Huệ Minh 
.....Phật tại tâm.
.....Chánh giác và giải thoát     HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Quả Dự Lưu   -  Trích dẫn kinh điển Tỳ-khưu Thanissaro       Bình Anson biên dịch
.....Pháp Môn Chăn Trâu           Thích ChânTuệ
.....Tự Độ Và Độ Tha         Thích Nguyên Hùng
.....Về Bốn Quả Thánh       Bình Anson
     Tam Giải Thoát Môn Thích Thông Huệ
     Vô Thường Thích Thông Huệ
     Thiên Nhân Sư Thích Thông Huệ
     Thập Bát Giới Thích Thông Huệ
     LỤC ĐỘ BA LA MẬT  Thích Thông Huệ
     Bốn pháp Của Gampopa Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
     LỤC BA-LA-MẬT LÀ GÌ ? Hoàng Phong Nguyễn Đức Tiến
     Làm thế nào để giác ngộ? Tỳ khưu Bodhi (Bình Anson lược dịch)
     Ranh giới Mê và Ngộ 2 Tinh Vân Đại Sư, Thích Quảng Lâm dịch Việt
     Chuyển Hóa Sanh Thân Thành Pháp Thân HT. Thích Trí Quảng
     Nhân Thừa & Bồ Tát Thừa HT. Thích Thanh Từ
     Con trâu nhà Phật Huỳnh Kim Quang
     Phật Dạy Chăn Trâu Thích Tuệ Sỹ
     Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông Thích Tuệ Sỹ
     THÀNH ĐẠO theo tinh thần THIỀN TÔNG  Thích Thông Huệ
     Tây Phương Yếu Quyết Sa-môn Khuy Cơ tuyển soạn Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

 ..............................NIẾT-BÀN
.....Niết-bàn: bản chất và mục tiêu giác ngộ.     Thích Nhật Từ
.....Niết-bàn và sự chấm dứt luân hồi.   Thích Nhật Từ
.....Vô ngã và Niết-bàn.    Thích Hiển Chánh
.....Tìm hiểu vấn đề Niết Bàn của Phật Giáo.       Lê Ngọc Cương
.....Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn.   Venerable Ajahn Sumedho;  Mỹ Thanh dịch
.....Niết-bàn.    Thích Đức Thắng
.....Niết bàn  Thích Thông Huệ
.....Quê Hương CỰC LẠC (sách) Hòa Thượng Tuyên Hóa - Thích Thuận Nghi dịch

...........................BI, TRÍ VÀ DŨNG
.....Trí tuệ trong Đạo Phật.   HT. Thích Minh Châu
.....Ý Nghĩa về Trực Quán, Kiến Thức và Trí Tuệ trong Đạo Phật.  Lama Anagarika Govinda;   Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ 
.....Từ bi trong đạo Phật.     Tỳ Kheo Thích Quảng Lực
.....Bốn món tâm vô lượng.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Tu phước và tu huệ.   Thiền sư Nhất Hạnh
.....Vài ý nghĩ nhỏ về đức dũng của người Phật tử.     Tâm Minh
.. ..Từ Bi và Trí Tuệ "Con Người và Đạo Phật, Mê hay Ngộ"      Cư Sĩ Tuệ Minh Đạo
..   Trí Tuệ Trong Đạo Phật Thích Thông Huệ
..   THE WISDOM WITHIN Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Si (1230-1291) Translated and Commented by Nguyen Giac
..   Niết Bàn (Nirvana In A Nutshell của Scott Shaw) Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ


 

.....................PHƯỚC ĐỨC VÀ CÔNG ĐỨC
.....Công đức và phước đức.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Phước Báu.       Cư-sĩ Chính-Trực
.....Mười tiêu chuẩn của đời sống lý tưởng và điều kiện thực hiện.  Thích Nhật Tuệ
.....Bốn Pháp Hành Tạo Niềm Vui Hạnh Phúc. Thiện Minh
.....Thân cận người trí là pháp hành tạo niềm vui an lạc.    Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Làm phước - pháp hành tạo niềm vui an lạc.    Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Hạnh bố thí.      Cư sĩ Chính Trực
.....Phước huệ song tu  Cư sĩ Chính Trực
.....Đi chùa đúng chánh pháp    Cư sĩ Chính Trực
.....Lòng Thành Bố Thí Thoát Khoải Tai Ác          Quang Sơn
.....Hai sự cúng dường tối thượng      Thích Trí Lộc
...........................QUÁN TƯỞNG
.....Quán Bất Tịnh.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Sổ Tức.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Từ Bi.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Nhân Duyên.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Giới Phân Biệt.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Giả tạm   Hạnh Chơn
.....Quán niệm hơi thở    Mỹ Thanh  dịch
.....................NHÂN CÁCH VÀ XÃ HỘI
.....Bảy pháp để xây dựng một hội chứng hưng thạnh.     Thích Nhuận Hải 
.....Sáu pháp tạo nên sự hòa hợp trong đời sống cộng đồng.    TK. Thích Huệ Nghĩa
.....Nhân cách thăng bằng   Robert Bogoda
.....Đức Phật nói về tiềm năng của con người.     Thích Nữ Đồng Anh
.....Thiểu dục và tri túc.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Lục hòa.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Tấm Lòng Rộng Mở    (sách)  Dalai Lama    -    Lê Tuyên biên dịch
.....Chữ Hòa Trong Quản Lý       Huệ Minh
.....Cái "Ta" trong đạo Phật Nguyên Thảo
.....Đức Phật và nền hòa bình nhân loại Minh Mẫn
 
.............NGHE PHÁP VÀ THỰC HÀNH PHÁP
.....Phải có con mắt trạch pháp khi nghe Kinh.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Người Tại gia tu Phật.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Gia chủ hỏi pháp     HT. Thích Thiện Siêu
.....Sống với pháp trong cuộc đời.  Venerable Ajahn Chah; Mỹ Thanh dịch 
.....Sống tỉnh thức trong cuộc đời.     Thích Nhuận Hải
.....Các cấp độ Giới pháp.     TT. Thích Phước Sơn
.....Y nghĩa bất y ngữ.       Cư sĩ Chính Trực
....Từ nguồn diệu pháp          Thích nữ Trí Hải
....Học  và  Tu  (Thái Hư toàn thư)           Định Huệ dịch
....Thiểu Dục Tri Túc - Một Cách Sống Hạnh Phúc      Hoàng Nguyên
....Ba Nơi Nương Tựa          Bình Anson
....Lục tổ Huệ Năng - Pháp môn Vô Niệm      Tâm Thái
....Pháp Hành Đưa Đến Bình An  (sách) Tỳ kheo Pháp Luân dịch
....Cuộc đời của đức Phật và sự hành pháp của chúng ta      Liên Hoa dịch
....Tứ nhiếp và quan hệ nhân tế      Thích nữ Hương Trí lược dịch
....Sự từ bỏ     Thanh Liên dịch
....Những lời chỉ dạy tâm huyết    Liên Hoa dịch
....Nửa bài kệ      Thích Trung Nghĩa  dịch
....An bình không lay chuyển   (sách)   Thiện Nhựt & Bình Anson   dịch
....Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về pháp   Liên Hoa dịch
....Bồ đề tâm và lòng bi mẫn    Thanh Liên dịch
....Con đường hạnh phúc      TT. Thích Viên Minh & Trần Minh Tài
....Đức Phật A-di-đà và cõi Tịnh Độ       Liên Hoa  dịch
....Ðiều  kỳ  diệu  của  sự  lễ  lạy     Liên Hoa  dịch
....Nuôi dưỡng Bồ Đề tâm       Thanh Liên
....Long Bi Mẫn là cách đối trị duy nhất cho  nỗi khổ đau    Liên Hoa dịch
....Hòa giải sân hận - His Holiness the Dalai Lama, Mỹ Thanh dịch

    Những lợi ích của việc xuất gia Lama Zopa Rinpoche - Thanh Liên dịch

    Căn bản thiền tập (sách) Thích Thông Huệ

    Phương pháp thiền tập (sách) Thích Thông Huệ

    Mười Điều Tâm Niệm Thích Thông Huệ

    Đức Đạt-La Lạt-Ma tại Hamburg, Đức-quốc Thích-Hạnh-Thức

    Tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập Tỳ kheo Thích Quang Thạnh

    Cánh cửa mãn nguyện (sách) Lama Thubten Zopa Rinpoche, Nguyễn Văn Điểu dịch Việt

    Giáo lý cho một tử tù  Lama Zopa Rinpoche - Thanh Liên dịch Việt

    Bài tụng Sandōkai (Tham đồng khế) Tâm Thái

    Xuất Gia Kiyohiro Miura Jeff Shore dịch Anh, Diệu Liên Lý Thu Linh dịch Việt

    Nguyễn Du đã chịu ảnh hưởng Phật giáo như thế nào? Đại Lãn

    Nhìn Sự Vật Như Chúng Thật Sự Là Ajahn Chah - Diệu Liên Lý Thu Linh

    Tứ Nhiếp Pháp Thích Thông Huệ

    Phép Mầu Của Pháp Thoại Thích Nữ Giới Hương

    Di Sản Tinh Thần Thích Thông Huệ

    Sự Truyền Thừa và Phát Triển Tông Duy Thức Tại Đài Loan Vu Lăng Ba -Thích Chúc Tiếp dịch

    Sự Huyền Nhiệm Của Tâm Linh Nguyên-Thảo

    Phật Giáo Với Tuổi Trẻ Thích Phước Hạnh

    12 Vấn đề xã hội dưới cái nhìn Phật giáo Nguyễn Thị Phương Thanh dịch

    Chuyện Xuất Gia ở Thái Lan  Hạnh Chơn

    Một Ngày An Lạc Trong Chánh Niệm Trí Liên

    Lý thuyết và Thực tế (Sách) Bình Anson

    Mười điều tâm niệm Thích-Chân-Tuệ

    Ý Nghĩa Hóa Thân Phật Thuyết Pháp HT.Thích Trí Quảng

    Hiệp Nhứt Đại Đồng Trần Hớn Sâm

    Dòng Chuyển Hóa Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

    Ý Nghĩa Nhân Bản Của Sự Tự Học Phạm Phú Thành

    Ý Nghĩa Tập Trung Phân Thân HT. Thích Trí Quảng

    Theo Dấu Chân Xưa Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu

    Thách Thức Cho Tăng Già Trong Thế Kỷ 21 Người dich: Thích Nguyên Đăng

    Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng HT.Thích Trí Quảng

    Tâm Thức A Lại Da Trần Hớn Sâm

    Đoạn Bút: Xin Đời Một Trái Tim Hồng Cư sĩ Liên Hoa

    Tứ Chánh Cần Hòa Thượng Thích Trí Quảng

    Sức Mạnh Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

    Navaratri, lễ hội của vũ trụ Long Vân dịch

    Ân Đức Lan Xa Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

    Người đầu tư Tâm linh Chúc Thiệu

    Những bài học từ Thân giáo Trí Năng

    Phật Tính Hoàng Nguyên

    Mục Đích Của Đời Người Lama Zopa Rinpoche, Thanh Liên dịch

    Sự quan trọng của hít thở Như Nguyện dịch

    Phong Trần Cát Bụi Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

    Chánh Niệm Tỉnh Giác Ni Sư AYYA KHEMA

    Điều Phục Các Căn Ni Sư AYYA KHEMA, Diệu Liên Lý Thu Linh trích dịch

    CHÁNH NIỆM và ĐẠO ĐỨC: Giao thoa giữa khoa học và tâm linh ở Mỹ Bản dịch của Minh Phúc

    7 BƯỚC YÊU THƯƠNG DALAI LAMA, Biên dịch: Lê Tuyên, Hiệu đính: Lê Gia

    Thanh tịnh tâm thức Long Vân dịch

    Có và Không Như Nguyện dich

    “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” Trù trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín soạn, Như Nguyện dịch

    Pháp Môn Chăn Trâu Thích Chân Tuệ

    Tập Tu Lâm Kim Loan

    Thiền Định và Trị Liệu Minh Phúc, Ph. D

    Thay Đổi Quan Niệm, Thói Quen, Suy Nghĩ Và Vận Mệnh Thích Tùng Từ biên soạn - Như Nguyện dịch

    Năm Giới, Nền Tảng Xây Dựng Đời Sống An Lạc Cho Bản Thân, Gia Đình và Xã Hội Tâm Chơn

    Đạo Phật Với Vấn Đề An Tử Thích Nguyên Hùng

    Không Vui Không Buồn Quảng Tánh

    Ta Thương Mình Nhất Quảng Tánh

    Không Phóng Dật Quảng Tánh

    Hướng Đến Ánh Sáng Quảng Tánh

    Tâm Người Như Vết Thương Quảng Tánh

    Không Thể Nghĩ Đến Được Quảng Tánh

    Thân Cận Người Trí HT. Thích Trí Quảng

    Hương Thơm Đức Hạnh HT. Thích Trí Quảng

    Những Đóng Góp Của Đạo Bụt Cho Nền Đạo Đức Toàn Cầu  Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

    Tăng ly chúng, Tăng tàn Khải Tuệ

    Nghĩ về công cuộc hoằng pháp tại hải ngoại Tâm Huy - Huỳnh Kim Quang

    Thiền Sư Duy Lực Khai Thị Khóa Bồi Dưỡng Giảng Sư tại chùa Long Khánh, Tp. Quy Nhơn (Bình Định) Thích Vân Phong

    Học đối diện với Cơn Giận và hãy Thực Tập Bất Bạo Động Lama Surya Das, Mỹ Thanh dịch Việt

    Bài Văn Phóng Sanh  Cư sĩ Liên Hoa 

    Thanh Tịnh Tâm, Mở Không Gian cho Tuệ Giác by Bhikkhu Bodhi Nhật Tịnh dịch

    Im lặng của sóng vỡ thành thơ…Cư sĩ Liên Hoa 

    Định hướng cho đường Tu T. Hạnh Trung

    Biển cuốn trôi đời nhau… Cư sĩ Liên Hoa

    Sự Chấp trước là nguyên nhân của khổ đau Nhật Tịnh dịch

    Sự tha thứ Nhật Tịnh dịch

    Chuỗi Ngọc Trân Bảo Pháp Thí Thích Nữ Chân Liễu

 

 

...............................TÂM TÁNH
.....Hai hướng vận hành của tâm lý.   TT. Thích Chơn Thiện
.....Khái niệm Tâm và điều tâm     Minh Chi
.....Những bài học về diệu tâm hay Phật tánh.     Tâm Minh
.....Vô Tâm Sanh Trú Nguyên tác: Tịnh Không Pháp sư - Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
.....Điều Phục Tâm Ý   (sách)  Trích dẫn kinh điển        Bình Anson trích soạn
.....Sanh Tâm Vô Trú     (sách)  (tiếp theo)    Thích Nguyên Hùng
.....Tham Ái và Sợ Hãi      (Lược dịch)  TV Nam Mô
.....Nói Về Sám Hối          Hướng Thiên

.....Mười Bốn Điều Dạy của Phật    HT Kinh Cang Tử,   Tâm Lạc dịch

.....Mười Điều Tâm Niệm       Tâm Lạc dịch

     Tinh Thần Trách Nhiệm Thích Thông Huệ

     Tâm Hoan Hỷ, Hạnh Hoan Hỷ    HT. Thích Trí Quảng

     Quán Chiếu Tâm Venerable Ajahn Sumedho, TN Tịnh Quang dịch

     Tâm và Tánh Như Nguyện dich

     Quán Sát Sự Thật Tâm Trở Nên Bén Nhạy Diệu Liên Lý Thu Linh Trích dịch

     Tín Tâm Bất Hoại Vĩnh Hảo

     Cần Một Chữ Tâm Viên Quý – Ngọc Trâm

     Bảy bước tu tập tâm Đạt Lai Lạt Ma – Như Nguyện dịch

     Bồ Đề Tâm Đạt Lai Lạt Ma – Thích Nữ Giác Anh dịch

     Tìm Hiểu Nội Dung và Xuất Xứ Thập Ngưu Đồ Nguyên tác: Yanagida Seizan, Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

    

...
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp| Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-2-2006