Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TẠNG THƯ SỐNG-CHẾT
THE TIBETAN BOOK OF LIVING AND DYING
Sogyal Rinpoche

MỤC LỤC

Lời giới thiệu của Đức Dalai Lama
Lời nói đầu

PHẦN MỘT: SỐNG

1. Trong tấm gương của cái chết
2. Vô thường
3. Tư duy và thay đổi
4. Bản chất của tâm
5. Đưa tâm về nhà
6. Tiến hóa, Nghiệp và tái sinh
7. Bardo và những thực tại khác
8. Đời này: Bardo tự nhiên
9. Con đường tâm linh
10. Tự tánh sâu xa của tâm

PHẦN HAI: CHẾT

11. Lời khuyên tâm huyết giúp người sắp chết
12. Lòng bi mẫn: viên ngọc như ý
13. Giúp đỡ tinh thần người sắp chết
14. Hành trì cho người sắp chết
15. Tiến trình chết

PHẦN BA: CHẾT VÀ TÁI SINH

16. Nền tảng
17. Tia sáng nội tại
18. Trung ấm (Bardo) tái sinh
19. Giúp đỡ sau khi chết
20. Kinh nghiệm cẩn tử: nấc thang lên trời?

PHẦN BỐN: KẾT LUẬN

21. Tiến trình phổ quát
22. Sứ giả hòa bình
Phụ lục 1: Vấn đáp về sự chết
Phụ lục 2: Hai mẫu chuyện
Phụ lục 3: Hai bài thần chú

Mục lục | Lời giới thiệu của Đức Dalai Lama | Lời nói đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Phụ lục 1: Vấn đáp về sự chết | Phụ lục 2: Hai mẫu chuyện | Phụ lục 3: Hai bài thần chú |

Chúng tôi chân thành cảm ơn hai vị Phật tử Hải Hạnh và Ngọc Sương đã phát âm đánh máy gởi sách này về cho ban biên tập.

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/tangthusongchet.htm

 


Vào mạng: 1-1-2004

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang