...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

PHẬT GIÁO CHO NGƯỜI BẮT ĐẦU


 
 

. . . . ..................................THÁI ĐỘ HỌC PHẬT
.....Các Nguyên Tắc Đạo Đức của Phật Tử Tại Gia.   (sách)  Thích Nhật Từ
.....Thái độ cần có khi đọc kinh Phật     HT. Thích Thiện Siêu
.....Học Phật bằng cách nào ?     HT. Thích Thanh Từ
.....Phải có con mắt trạch pháp khi nghe Kinh.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Người Tại gia tu Phật.     HT. Thích Thiện Siêu
 

...............................ĐỨC PHẬT: NGÀI LÀ AI ?
.....Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.  HT. Thích Thiện Hoa
.....Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu
.....Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni.     Gia Tuệ
.....Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm.     Maha Thongkham Medhivongs
.....Đức Phật: con người của mọi thời đại.     TT. Thích Thiện Bảo
 

.....................................ĐẠO PHẬT LÀ GÌ ? 
.....Tôn giáo này là gì?    HT. K.Sri. Dhammananda; Thích Nữ Diệu Hương dịch
.....Đạo Phật là gì ?   Lama Yeshe
.....Đạo Phật.    Thích Viên Giác
.....Giới thiệu đạo Phật  Tỳ kheo Bodhicitto
.....Bước đầu học Phật  (sách)  HT. Thích Thanh Từ 
 

...................................ĐẶC ĐIỂM ĐẠO PHẬT
.....Vài đặc điểm của Phật Giáo.     HH. Thích Trí Quang
.....Vài đặc điểm của Phật giáo  Yat Biu Ching; Thích Quảng Bảo dịch
.....Khía cạnh thực tế của Đạo Phật. Tỳ kheo Viên Minh và Tỳ kheo Khánh Hỷ
.....Tính cách nhân bản và thực tiễn của đạo PhậtNguyễn Thế Đăng
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài   (sách)  Thích Quảng Bảo sưu tầm và chuyển dịch
.....Phật giáo trong đời sống hiện đại.     HT. Weragoda Sarada ; Thích Nguyên Tạng dịch
.....Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát  (sách)   HT. Thích Thanh Từ
 

.................................QUY Y TAM BẢO
.....Quy y Tam Bảo.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Để trở thành người Phật tử chân chánh.      TT. Thích Thiện Bảo
.....Làm sao gặp Phật.      Cư-sĩ Chính-Trực 
 

...................................NỀN TẢNG HỌC PHẬT
.....Phật Học Khái Luận.    (sách)     TT. Thích Chơn Thiện
.....Đức Phật và Phật pháp.   (sách)    HT. Narada;   Phạm Kim Khánh dịch
.....Con Đường Thoát Khổ.    (sách)  Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
.....Đức Phật và Đạo Phật.   HT. Piyadassi;  Minh Châu và Đặng Tấn Hậu trích dịch
.....Chánh Giác Tông (Buddhavamsa).     (sách)     Hòa Thượng Bửu Chơn
.....Mười Điều Tâm Niệm
.....Bốn Pháp Hành Tạo Niềm Vui Hạnh Phúc.    Tỳ kheo  Thiện Minh
.....Ðường vào nội tâm.    (sách)   Thích nữ Trí Hải 
.....Chuyện số mạng    HT. Thích Thiện Siêu
.....Gặp gỡ tuổi trẻ    HT. Thích Thiện Siêu
.....Ốc đảo tự thân: Phương pháp luyện tâm theo Phật giáo (sách)    Ni sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
 
 

................................NỀN TẢNG GIỚI 
.....Ngũ Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
.....Thập Thiện Nghiệp.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Con đường mười nghiệp lành.   HT. Thích Thanh Từ
.....Bát Quan Trai Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
.....Bát Quan Trai Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
 

.........................ĐỨC TIN VÀ CẦU NGUYỆN
.....Chánh kiến và Chánh tín.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Tà Kiến và Mê Tín.      Cư sĩ Chính Trực
.....Cầu Trời có được gì không ?     Cư sĩ Chính Trực
 

.........................HÀNH TRÌ CĂN BẢN CỦA PHẬT TỬ
.....Bổn phận của Phật tử tại gia.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Đi Chùa Lễ Phật.   HT. Thích Thanh Từ
.....Đi Chùa, Lễ Phật.   Minh Tâm
.....Tìm Phật ở đâu?   Minh Tâm
.....Tìm Pháp ở đâu?   Minh Tâm
.....Tìm Tăng ở đâu?   Minh Tâm
.....Mười Phương Pháp Tu Hành.      HT Tuyên Hóa
.....Mười điều tâm niệm.    Cư-sĩ Chính-Trực
.....Sám-hối.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Bình yên mãnh liệt     Thích Minh Thạnh

..,...
...

..................................PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP 
.....Kiến Thức Căn Bản Phật Giáo.    (sách) TT. Thích Bảo Lạc
.....Phật tử.     (sách)  HT. Thích Thiện Châu
.....Học Phật Quần Nghi: 75 câu vấn đáp về Phật học. (sách)   HT. Thích Thánh Nghiêm
.....Phật Giáo Chính Tín: 69 câu vấn đáp về Phật học. (sách)   HT. Thích thánh Nghiêm
.....Hỏi Hay, Đáp Đúng.  (sách)  Ven. Shravasti Dhammika;   Thích Nguyên Tạng dịch
.....Nhân Duyên Vào Đạo Phật.  (sách)  Thích Phổ Huân
.....Đáp những câu hỏi về Thiền Tịnh.     TT. Thích Minh Cảnh dịch

.....
....

.................................ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT
.....Vì sao tôi theo Đạo Phật?   Nghệ sĩ Bạch Tuyết
.....Tại sao tôi nghiên cứu Đạo Phật. Thích Nguyên Tạng thực hiện
.....Hành trình vào đạo Phật.   Elizabeth J. Harris;   Nguyên Tâm và Tâm Đăng trích dịch

...
....

............................................TỰ HỌC 
.....Pali-Việt Đối Chiếu.   Bình Anson
.....Đức Phật và giáo pháp của Ngài    (sách song ngữ)  Ernest K. S. Hunt; Tịnh Minh dịch
.....Từ ngữ Phật học Việt Anh   (sách)  Đồng Loại Trần Nguyên Trung
.....Cẩm nang viết khảo luận, luận văn và luận án   (sách đọc thêmThích Nhật Từ

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  8-7-2004