..

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

PHẬT TÍCH VÀ DANH THẮNG


 
 

.. .. .. .. ............................I. PHẬT TÍCH
.....Xứ Phật Tình Quê.   (sách)  Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn

Lâm Tỳ Ni
Ca Tỳ La Vệ
Bồ Đề Đạo Tràng
Lộc Uyển 
Câu Thi Na
Kaushambi 
Samkasya

.....Thánh tích Bồ-Đề Đạo Tràng. Tiến sĩ A.D.T.E. Perera;  Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Vài nét về Bồ-Đề Đạo Tràng.   D.C. Ahir;      Thích Phước Chí dịch
.....Bồ-Đề Đạo Tràng.     Thích Nữ Giới Hương
.....Niên đại của đại tháp Bồ-Đề.     Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Lịch sử cây Bồ-Đề tại Bồ-Đề Đạo Tràng.   Diệu Hương
.....Sự đóng góp của Đông Nam Á trong việc duy trì ngôi đại tháp Bồ-Đề.   Diệu Hương dịch
.....Vài đề nghị về sự phát triển Bồ-Đề Đạo Tràng.   Lệ Tâm dịch
.....Đôi nét về Bồ-đề Đạo Tràng nơi đức Phật thành đạo.    Tiến sĩ  Lâm Như Tạng
.....Nepal và vườn Lumbini. Nguyên Anh
.....Những lời dạy của Đức Phật có liên quan Bốn Thánh Tích.    Thích Giác Toàn
.....Vài nét về Bồ Đề Đạo Tràng - BODHGAYA Thích Long Vân
.....Ngàn Lời Ca Từ Cát Sông Hằng Cư sĩ Liên Hoa
.....Ngọc Báu Trong Lời Kinh Cư Sĩ Liên Hoa
.....Vài nét về trường đại học Nalanda Long Vân dịch
.....Vài nét về Kushinagar Tiến sĩ  Thích Long Vân dịch
.....Dưới Bóng Cây Vô Ưu Hà Vũ Trọng
.....Những nẻo đường của đức Phật Thích Ca Phóng Viên Hương Giang (VTV)
....."Thế giới nghệ thuật" - Những nẻo đường của Đức Phật Thích Ca Hoàng Yến
.....Những nẻo đường của đức Phật Thích Ca (Phần 2) Phóng Viên Hương Giang (VTV) .....Những nẻo đường của đức Phật Thích Ca (Phần 3) Phóng Viên Hương Giang (VTV)  

 

..............II. DANH THẮNG PHẬT GIÁO
.....Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ-đề Đạo Tràng. TT. Thích Huyền Diệu
.....Xứ Phật Tình Quê II.    (sách)   Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn
 
................III. BÚT KÝ HÀNH HƯƠNG
.....Hành trình kỷ niệm.      (sách)    Thích Giác Hành
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (I).      Thiện Anh Lạc
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (II)     Thiện Anh Lạc
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (III).    Thiện Anh Lạc 
.....Một chuyến hành hương Trung Quốc   (sách)   Trần Nguyên Trung
.....Hành hương Nhật Bản   Trần Nguyên Trung
.....Điều còn lại sau một chuyến đi Nguyễn Bồng – Đào Toàn
.....Đường về xứ Phật Hoàng Hạ
.....Hành hương Nhật, Ấn, Lào Thích-Hạnh-Thức 
.....Hành hương Nhật, Ấn, Lào 2 Thích-Hạnh-Thức 
     Đường về vô ngôn Cư sĩ Liên Hoa

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  8-7-2004