Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Xứ Phật Tình Quê II
Thích Hạnh Nguyện
Thích Hạnh Tấn


Lời nói đầu 

Sau một thời gian khá lâu, Xứ Phật-Tình Quê tập II cũng ra đời và đến với quý vị. Sự ra đời một tác phẩm nhất là trong giai đoạn hiện tại rất bận rộn trong việc xây dựng Trung tâm tu học Viên Giác thì thú thật quả là một cố gắng lớn của chúng tôi. Do đó những lỗi lầm và thiếu sót tất nhiên không thể tránh khỏi; kính mong các bậc cao minh rộng lòng chỉ bảo. Mọi sự đóng góp của quý vị chúng tôi sẽ hoan hỷ đón nhận và học hỏi. 

Trong Xứ Phật-Tình Quê tập II kỳ này, việc trình bày y theo thể thức tham khảo và thực dụng. Phần một chúng tôi thuần trình bày phần lớn các di tích Phật giáo ở đông, nam, tây Aᮠvới cái nhìn theo nguồn sử liệu, do đó không tránh khỏi những khô khan tẻ nhạt. Phần hai là các di tích Phật giáo lớn còn hiện hữu và có giá trị nhiều mặt, cả về giá trị lịch sử lẫn công trình nghệ thuật vĩ đại hiếm có của nhân loại. Dĩ nhiên chỉ đơn thuần trình bày, quý độc giả cũng sẽ khó nắm bắt và hình dung ra được nơi di tích ấy, thế nên một nổ lực khác của chúng tôi là đưa vào phần hai này tất cả những hình ảnh chúng tôi sưu tập được để minh họa rõ hơn cho phần trình bày sử lược. Tuy nhiên nó cũng chỉ làm sáng tỏ hơn được phần nào, chứ không thể tạo những làn sóng rung động, xúc cảm thật sự hay linh cảm một sự gia trì nào đó như khi tự thân chúng ta đến nơi chiêm bái, đảnh lễ và cầu nguyện. 

Trong phần hai, chúng tôi cũng cố gắng trình bày theo thứ tự, từ những nơi thuận tiện dễ đi nhất cho đến nơi ấy thật sự có giá trị về nghệ thuật lẫn sự hiện hữu còn lại của di tích người xưa. Càng về sau của phần hai, những nơi ấy càng khó đi hơn và càng ít di tích nghệ thuật để xem hơn. Tiếp đến là khi đọc một số bài viết thuật lại của chúng tôi trong phần hai, quý độc giả cũng sẽ cảm nhận được nơi nào sẽ phải đi và những nơi nào mình có thể cho qua. 
Như tập sách này mang lại phần nào sự hiểu biết thêm cho quý độc giả cũng như bổ túc một vài thông tin cần thiết trên bước đường chiêm bái của quý vị thì đó chính là bổn ý của chúng tôi vậy. Cầu chúc quý vị có được một cuộc hành trình đầy ý nghĩa và lợi lạc. 

Lời cuối, nếu có được chút phần công đức nào trong việc biên soạn tập sách “Xứ Phật-Tình Quê II”, nguyện xin được hồi hướng đến khắp vạn loại hữu tình và cầu nguyện cho mọi loài sớm thoát khỏi khổ đau. 

Cung kính 
Tỳ kheo Thích Hạnh Nguyện 
Tỳ kheo Thích Hạnh Tấn-Vô Thức. 

Bodhgaya tháng 3 năm 2000 


Chân thành cảm ơn quý tác giả và thầy Nguyên Tạng đã gởi tặng phiên bản điện tử của quyển sách này. Thích Nhật Từ, 6-5-2000


| Giới thiệu | Tin tức | Đất nước | Mạn Đông | Mạn Đông-Nam | Mạn Tây-Ấn | Sanchi

 


Cập nhật: 6-5-2000

Trở về thư mục "Phật tích và Danh thắng"

Đầu trang