Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

PHẬT GIÁO NĂM CHÂU

 
 
. . . . .................................I. ĐẤT NƯỚC
.....Phật Giáo tại Anh quốc.   Thích Nguyên Tạng
.....Phật Giáo đang phát triển tại Áo.Thích Nguyên Tạng
.....Phật Giáo tại Ái Nhĩ Lan.   Thích Nguyên Tạng 
.....Phật Giáo tại Bangladesh.   Thích Nguyên Tạng
.....Phật Giáo tại Đan Mạch.   Thích Nguyên Tạng 
.....Phật Giáo tại Đức.   Thích Nguyên Tạng 
.....Phật Giáo tại Ba Tư.   Thích Nguyên Tạng 
.....Phật Giáo tại Hoa Kỳ.   Thích Nguyên Tạng
.....Phật Giáo ở Hungary.   Thích Nguyên Tạng 
.....Phật giáo tại Mã-lai.   Thích Nguyên Tạng
.....Phật Giáo tại Na Uy.   Thích Nguyên Tạng
.....Phật giáo tại Nga.   Nguyên Tạng - Công Hoàng
.....Phật Giáo tại Nhật Bản.   Thích Nguyên Tạng 
.....Phật Giáo tại Thái Lan.   Nguyên Tạng & Nguyên Chí
.....Phật Giáo ở Thụy ĐiểnThích Nguyên Tạng 
.....Phật Giáo tại Nam Triều Tiên.   Thích Nguyên Tạng
.....Phật Giáo Hàn Quốc và Việt Nam. Robert Tomiller& Long Kim
.....Phật Giáo ở Tô-Cách-Lan.      Thích Nguyên Tạng 
.....Những Tông Phái Chính của Phật Giáo Tây Tạng.    Thích Hằng Đạt soạn dịch
.....Sơ lược về phái Ca Đương (Bkah-gdams).     Thích Hằng Đạt soạn dịch
.....Phật giáo tại Trung Hoa.     Thích Nguyên Tạng
.....Lịch sử Phật giáo Trung Hoa.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Đại cương lịch sử Phật giáo Trung quốc.     Thích Tâm Khanh
.....Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển các tông phái Phật giáo Trung Quốc.    Thích Tâm Khanh
.....Vài nét về Phật giáo ở Châu Á và Châu Âu trong thế kỷ 20.  Lệ Tâm
.....Hội Phật Giáo Tây Tạng tại Melbourne, Úc châu.    Thích Nguyên Tạng
.....Phật  Giáo tại Hồng Kông.    Thích Nguyên Tạng
.....Những đóng góp của người Trung Hoa đối với Phật giáo.   HT. Thích Minh Châu; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Phật giáo đã đến Nam Ấn Độ như thế nào? M. Swaroop; TN Giới Hương dịch
.....Phật giáo tại Nga.    Minh Ngọc
.....Phật giáo dưới triều đại Gupta và hậu Gupta   Thích Thông Lý dịch
.....Sự phát triển của Phật giáo  Thích Thông Lý
.....Khái quát lịch sử Phật giáo châu Âu   Đồng Thành dịch
.....Xứ Phật Huyền Bí    (sách)      Nguyễn Hữu Kiệt  dịch
.    Phật Giáo THÁI LAN    Kiêm Đạt
.    Phật Giáo KHMER Đồng Bằng Nam Bộ Kiêm Đạt
.    Phật Giáo Phù Nam Kiêm Đạt
...  Đền Swaminarayan Akshardham, Một kiệt tác củaa Ấn Độ Thích Long Vân
...  Bảy ngày hành hương Trung Quốc         Tâm Chơn
...  Cửu Hoa Sơn một trong bốn thắng tích hàng đầu của Phật Giáo Trung Quốc  Tín Hòa
...  Vài nét về Vaishali   (thành Tỳ Xá Ly)       Long Vân
...  Quốc gia như ảo thức đọa đày: Một lý thuyết về Tây Tạng Nguyễn Hữu Liêm
...  BHUTAN Huyền Nhiệm Minh Mẫn
     Lịch sử Thiền tông Trung Quốc (Sách) Nguyễn Nam Trân dịch
... 
Tham vọng toàn cầu hóa giáo dục đại học của Hàn Quốc Nhật Anh
... 
Hải Ấn tự, Korea tái tạo hình ảnh khắc Đại Tạng Kinh Thích Vân Phong

 

....
...

.................................II. CON NGƯỜI
.....Thần tăng Thiên Trúc.    (Sách)  Thích Hằng Đạt 
.....Cuộc đời và sự nghiệp của HT. Tuyên Hóa. (Sách)  Thích Hằng Đạt 
.....Đức Đạt-lai La-ma, vị sứ giả của hòa bình. Thích Nguyên Tạng
.....Truyền thuyết về cuộc đời của luận sư Vô TrướcThích Tâm Thiện
.....Sự thật về Thầy Trần Huyền Trang tức "Đường Tam Tạng" đi Tây Phương thỉnh kinh.   Vương Hồng Sển
.....Thành Lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni, Người Phụ Nữ Vĩ Đại Nhất: Maha Pajapati Gotami. Tác giả: Piyadassi Mahathera; Dịch giả: Phạm Kim Khánh 
.....Đại sư Khương Tăng Hội.   Thích Lệ Thiện
.....Hòa Thượng  Dhammananda: Nhà Truyền Giáo Nổi Tiếng Của Mã Lai.   Thích Nguyên Tạng 
.....Hòa Thượng Tinh Vân và Tổ Chức Phật Quang Sơn Quốc Tế. Thích Nguyên Tạng
.....Một Nhà Sư Campuchia với những Hoạt Động Vì Hòa Bình. Thích Nguyên Tạng
.....Nhà Sư Nhật Bản làm Từ Thiện ở Nước NgoàiThích Nguyên Tạng
.....Hoàng Đế Asoka Giã Từ Chinh Chiến Với Nỗi Thống Khổ Của Người Thắng Trận.   Trần Hương Lan dịch
.....Đại đế Asoka và sự nghiệp hoằng dương Phật pháp    Thích Quảng Đại 
.....Đại đế Aśoka Maurya và những pháp dụ khắc trên đá  Trần Trúc-Lâm
.....Thiền Sư Ajahn Chah. Tâm Thái
.....Kiều Trần Như .   Thích Minh Tuệ 
.....Philip Kapleau, Một Thiền Sư Người Mỹ. Thích Nguyên Tạng
.....Nhà Khoa Học Albert Einstein và Đạo Phật. Thích Nguyên Tạng
.....Hòa thượng Narada (1898-1983)  Bình Anson
.....Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Nhà Nghiên Cứu Phật Học Nga: E. OBERMILLER (1901-1935). Thích Tâm Tịnh
.....Henry Steel Olcott Và Phong Trào Phục Hưng Phật Giáo Tại Tích Lan. Thích Nguyên Tạng
.....Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Thích Minh Tuệ 
.....Huệ Năng Lục Tổ.   Chánh Hạnh
.....Lương Võ Đế. HT. Thích Trí Quang
.....Bhumibol Adulyadej,  Một ông Vua Phật Tử. Thích Nguyên Tạng
.....Phật Giáo và A-Dục Vương.   K.R.Norman; Thích Nguyên Tâm dịch
.....Các Nhà Sư Châu Aù Trên Đất Mỹ. Thích Nguyên Tạng
.....Sir Edwin Arnold và thi phẩm "Ánh sáng Á châu". Thích Nguyên Tạng
.....Richard Gere, Một Diễn Viên Phật Tử Người Mỹ. Thích Nguyên Tạng
.....Leo Tolstoy Và Đạo Phật.   Thích Nguyên Tạng
.....Ni sư Dhammadinna.Thích Nguyên Tạng 
.....Houn Jiyu Kennett, một nữ tu người Anh. Thích Nguyên Tạng
.....Tenzin Osel Rinpoche, vị Lạt Ma tái sinh với những bước "chập chững" tại Tu Viện Sera. Thích Nguyên Tạng
.....Cao Tăng Pháp Hiển.   HT. Thích Trí Quang
.....Tôn giả A Để Sa (982-1054).   (sách)   Thích Hằng Đạt
.....Đại sư Tông Khách Ba (1357-1419).  (sách)    Thích Hằng Đạt
.....Pháp Sư Nikkyo Niwano, nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới.     Thích Nguyên Tạng
.....Pháp sư Tuyên Hóa, một Thiền Sư Trung Hoa thời cận đại.      Thích Nguyên Tạng
.....Thiền sư Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva) và pháp Đại Thừa.     Trần Chung Ngọc
.....Sự tích Visàkha, vị nữ đại Hộ Pháp thời Đức Phật.     Nguyễn Điều 
.....Trí Khải: người sáng lập tông phái đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Phương Quang Hoa; Thích Đồng Ngộ dịch
.....Gương lành thánh Đại Ca-Diếp.   (sách)   Hellmuth Kecker; Nguyễn Điều dịch
.....Cuộc đời đức Xá-lợi-phất (Sariputta). (sách)    Nyanaponika; Nguyễn Điều dịch
.....Lịch sử ngài A-nậu-lâu-đà.  (sách)   Hellemuth Hecker; Nguyễn Điều dịch
.....Sử tích Cấp Cô Độc.   (sách)    Hellmuth Hecker; Nguyễn Điều dịch
.....Ðường Tam Tạng thỉnh kinh.   Võ Ðình Cường 
.....Một cuộc đời, một ngôi sao (Truyện Ngài Xá-Lợi-Phất).  (sách)     Minh Ðức Triều Tâm Ảnh
.....Chư Ni trước thời Mahapajapati. Liz Williams;   Thích Nữ Liên Hiếu dịch 
.....Đại sư Pháp Tạng, người tập đại thành tông Hoa Nghiêm  Đỗ Trị Bình;
Đồng Ngộ  dịch
.....Đại sư Pháp Tạng, người tập đại thành tông Hoa Nghiêm  (phần II)  Đỗ Trị Bình;
Đồng Ngộ  dịch
.....Ngài Huyền Trang    HT. Thích Thiện Siêu
.....Linh thoại Bồ-đề-đạt-ma  Trúc Thiên
.....Cuộc đời và sự nghiệp của Ambedkar    Thích Nữ Liên Hoà
.....Hoàng đế Aśoka: con người của hoà bình và tình nhân bản  Minh Chi
.....Hạnh cúng dường của bà Gotami   Maha Thong Kham
.....Nhớ Đại Sư Thái Hư     Thích nữ diệu Huệ dịch

.....Sơ  Lược Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Ấn Thuận        Thích nữ Như Nguyệt

.....A Dục Vương của Tích Lan      H.T. Thích Trí Chơn

.....Một Nhà Sư Để Lại Nhục Thân     Tâm Diệu Phú   chuyển ngữ
...  BÔI ĐỘ Trung Nghĩa dịch
...  Trưởng lão Chu-lợi Bàn-đặc (Cūlapanthaka) Bình Anson
...  Thái Lan Mừng Sinh Nhật 80 Của Đức Vua BHUMIBOL Hải Hạnh
...  Thái Hư đại sư và cuộc chấn hưng Phật giáo           Trần Kiêm Đạt
...  Lược Thuật Hành Trạng Hòa Thượng Quảng Khâm Ni chúng Tự Viện Vĩnh Minh Lâm Đồng
...  Những Con Rồng tại Việt nam Thanh Liên dịch
...  OBAMA Là Phật Tử Phan Tấn Hải
...  Huyền Trang Đại Sư: cuộc đời và sự nghiệp Như Nguyện soạn dịch
...  Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm vừa viên tịch
...  Pháp sư Tịnh Không và ngữ lục Tịnh Như dịch
...  Lễ Tang & Trà Tỳ Theo Truyền Thống Phật Giáo Korea Thích Vân Phong
...  Ấn Tượng Quốc Sư Xứ Kim Chi Thích Vân Phong
...  Một Số Tự Viện Hàn Quốc Kỳ Siêu 7 Tuần Thất cho Cố Tổng Thống ROO MOO-HYUN Thích Vân Phong
...  Đức Đạt Lai Lạt Ma: Hỏi và Đáp Cư Sĩ Nguyên Giác dịch
...  Thiền sư Musō Soseki Tâm Thái
...  Đại đức Hui Li  “Một trong những bài học đầu tiên trong Phật giáo là Vô thường”Hoàng Phong dịch
......
....
..................................III. SỰ KIỆN
.....Phái Đoàn truyền bá Phật giáo đến Châu Mỹ Trước ông Columbus. Thích Nguyên Tạng
.....Đại hội Phật giáo Đông Á tại Nhật Bản.   Thích Nguyên Tạng
.....Một Tổ Chức Phật Giáo Quốc Tế vừa Thành LậpThích Nguyên Tạng
.....Kinh Pháp Hoa Được Dịch Sang Tiếng Nga.   Thích Nguyên Tạng
.....Lại có thêm một bản dịch tiếng Pháp về Kinh Pháp Hoa. Thích Nguyên Tạng
.....Phật tử ở Nga đang xây dựng Chùa. Thích Nguyên Tạng
.....Một người Mỹ làm luận án tiến sĩ về "Phật Giáo Việt Nam". Thích Nguyên Tạng thực hiện
.....Đức Đạt Lai Lạt Ma Truyền Dạy Pháp Mật Tông Kalachakra Tại Tây Ban Nha. Thích Nguyên Tạng
.....10 ngày (20-12-1999 đến 29-12-1999) giảng pháp của Đức DALAI LAMA tại Bồ Đề Đạo Tràng (Aán Độ). Lệ Tâm
.....Dự Án Xây Dựng Tượng Phật Di Lặc  tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ.   Lệ Tâm
.....Đức Dalai Lama và những ngày đầu thiên niên kỷ của năm 2000 tại Sarnath (Lộc Uyển).   Lệ Tâm
.....SAKYADHITA : Hội Phụ nữ Phật Giáo Thế Giới.   Lệ Tâm
.....Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp chư Tăng Ni Việt Nam.     Lưu Kim Chi tường thuật
.....Sự truyền bá đạo Phật tại Tây phương: một cuộc Chuyển Pháp luân mới ?  Trịnh Nguyên Phước
.....Đại hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới lần thứ bảy tổ chức tại đài loan, tháng 11-2000.   Thích Nguyên Tạng Lược ghi
.....Đại Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới lần thứ hai mươi mốt tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.   Thích Nguyên Tạng lược ghi
.....Sự tấn công của Hồi giáo vào văn hoá Phật giáo đã tạo ra sự phản kháng mãnh liệt.   Manpreet Singh;  Thích Nhật Từ dịch 
.....Tuyển tập ảnh "Chính phủ Hồi giáo Taliban phá huỷ các tượng Phật tại Afghanistan."   Thích Nhật Từ sưu tầm
.....Chính Quyền Taliban Bắt Đầu Phá Huỷ các Tượng Phật (1).    Thích Nhật Từ dịch
.....Chính Quyền Taliban Bắt Đầu Phá Huỷ các Tượng Phật (2).    Thích Nhật Từ dịch
.....Tình hình phá hủy các tượng Phật của quân Hồi giáo Taliban.   Tin Tức Phật Giáo
.....Sự Phục Hồi Ni Đoàn  trong Truyền Thống Theravaada.  Senarat Wijayasundara; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng trong Phật Giáo.    Thích Nguyên Tạng
.....Chính quyền Taliban đã hoàn toàn phá hủy các tượng Phật.   Viet Bao
.....Các tượng Phật vô thường: Người Phật tử nên im lặng?  Manpreet Singh; Thích Nhật Từ dịch
.....Thảm hoạ thiên niên kỷ mới: Bút ký cứu trợ tại Gujarat.    Thích Nhật Từ
.....Chủ Nghĩa Cực Đoan đang Khiêu Chiến với các Giá Trị của Nhân Loại.   Hary Jai Singh;  Thích Giác Hoàng dịch
.....Hồi giáo với thành tích phá hoại: xưa và nay.       Thích Giác Hoàng 
.....Khi tượng Phật bị phá hủy.    Thích Chơn Quang
.....Về Thảm Hoạ các Tượng Phật Bị Phá Huỷ tại Afghanistan.     Thích Thông Lý
.....Cần chấm dứt ngay các hành động phi văn hóa.        HT. Thích Minh Châu
.....Văn hóa nhân loại đang bị đe dọa.     HT. Thích Hiển Pháp
.....Các sự kiện về hai pho tượng Phật bị phá hủy tại Afghanistan.  Quang Khánh tổng hợp
.....Hai pho tượng Phật khổng lồ bị phá hủy tại Afghanistan.    Minh Chi 
.....Phá hoại văn hoá là tự hủy hoại lịch sử và đời sống tinh thần của chính mình.  Thích Tâm Hải 
.....Hoa Lục Chi 200 Triệu Đô để Xây Tượng Phật Cao Nhất Thế Giới.  Phan Tấn Hải đưa tin 
....."Tâm Liên Bịnh Phòng" của bệnh viện đa khoa từ tế Phật giáo Đài Loan.    Thích Giải Hiền
.....Giới Phật Giáo Đài Loan Cung nghênh Xá Lợi Ngài Trần Huyền Trang từ Trung Quốc về Đại Học Huyền Trang.    Thích Giải Hiền
.....Tượng đồng Bồ tát Địa Tạng cao nhất thế giới sẽ được xây dựng tại Cửu Hoa Sơn Trung Quốc. Thích Giải Hiền
.....Hiệp hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa.   Thích Quảng Bảo tổng hợp 
.....Phật giáo và thời đại tân tiến      Thích Quảng Bảo 
.....Tôi sẽ nói gì với Osama Bin Laden - Phỏng vấn Thiền sư Nhất Hạnh  Nguyễn Hạnh Hoài Vy & Đỗ Thuận Khiêm dịch 
.....Vài ý kiến về bài thuyết pháp công cộng của thiền sư Nhất Hạnh tại nhà thờ Riverside, NY, 25-9-2001   Bùi Kha
.....Hơn 50,000 người cùng đinh từ bỏ Ấn giáo quy y tam Bảo tại thủ đô Ấn Độ, 4-11-2001  Phỏng vấn Thích Nhật Từ 
.....50,000 người cung đinh cải đạo theo Phật giáo   Bài và ảnh: Manpreet Singh; Thích nhật Từ dịch
.....Giáo dục tăng-già Trung Quốc ngày nay   Thích Nữ Tuệ Liên
.....Phật Đài Dhammakaya, một kỳ quan của Phật giáo thế giới trong thời hiện đại  Thích Nguyên Tạng 
.....Khóa học Phật Pháp kỳ thứ 16, tại Oslo, Nauy    Hạnh Thức 
.....Sự phát triển Phật giáo ở phương Tây     Ursula Gauthier;   Nguyễn Bá Việt và Công Bảy dịch
.....Tin tức Phật giáo khắp nơi    Tuệ Viên biên tập
.....Cuộc nghiên cứu về nhục thân của một vị sư Thái Lan  Tuệ Viên tổng hợp và luợc dịch
.....Tin tức Phật Giáo khắp nơi  Tuệ Viên sưu tầm và luợc dịch
.....Hội nghị Sakyadhita lần thứ bảy   T.N. Giới Hương
.....Giới thiệu sơ bộ về cuộc khám phá Kinh Kharosthi  và Phật giáo Càn-đà-la   Tâm Hà Lê Công Đa
.....Bồ-Đề Đạo Tràng sẽ giống như VATICAN và MECCA ?    Thích Nhật Từ
.....Hội nghị của các lãnh tụ Phật giáo thế giới về đạo Phật và du lịch tâm linh     Thích Nhật Từ
.....Đạo Phật và  du lịch tâm linh - Hội nghị của các lãnh tụ Phật giáo thế giới tại Ấn Độ       Thích Nhật Từ
.....Sơ Lược Về Sự Phát Triển Của Giáo Dục Phật Giáo Đài Loan    Thích Giải Hiền
.....Tổ chức kỷ niệm 1660 năm ngày khánh đản ngài Cưu-ma-la-thập     Mai Vàng
.....Hàn Sơn Cổ Tự vừa tròn 1500 năm     Kim Phụng 
.....Lễ đăng quang quốc vương Norodom Sihamoni bắt đầu với nghi thức Phật giáo    Thy Thy
Khánh thành tháp Cổ Sơn, Đài Bắc      Thích Nhật Từ
.....Phật giáo với vịnh sử thi cuối đời nhà Đường       Thích nữ Hương Trí  dịch
.....Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất      Thích Nhật Từ
.....Hội liên hữu Phật giáo thế giới lần thứ 23 tại Đài Loan      Thích Nhật Từ
.....Hoa Kỳ Trao Trả Cổ Vật Phật Giáo Vô Giá Cho Pakistan      Thích Giác Tín   dịch
.....Bảy ngày hành hương Trung Quốc         Tâm Chơn
.....Tâm Yếu Của Các Đạo Sư Vĩ Đại  HH Dudjom Rinpoche - Thanh Liên dịch Việt
.....Lời Khuyên Dạy Từ Trái Tim  Kyabjé Khenchen Jigmé Phuntsok, Bản dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ của Adam, Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
.....Hội Thảo Quốc Tế Kỷ Niệm 50 năm Thành Lập Phân Khoa Phật Hcọ tại Trường Đại Học New Delhi Long Vân
.....Khải Kiến Nhân Vương Hộ Quốc Đại Pháp Hội Chúc Tiếp
.....Cuộc sống ở Tu viện   Eko Susan Noble      Thu Linh  dịch
.....NaLanDa:  Cơ sở giáo dục Phật giáo              Trần Kiêm Đạt
.....Đại Hội Phật Giáo Người Hoa Trên Toàn Thế Giới Chúc Tiếp
.....Phật Giáo Đài Loan Quá Khứ Và Hiện Tại Tóm Lược Chúc tiếp dịch
.....Hội nghị Quốc Tế "Thanh Niên Phật Quang" Chúc Tiếp dịch
.....Ý Nghĩa Lịch Sử Và Sự ảnh Hưởng Của Phật Giáo Đài Loan Đối Với Thiền Hiện Đại Thích Chúc Tiếp dịch
.....Hội nghị Quốc Tế "Thanh Niên Phật Quang" Chúc Tiếp dịch
.....Phật Giáo và Văn Học Trung Quốc Sài Tùng Lâm,  Như Nguyện dịch Việt
.....Sự Truyền Bá Của Đạo Phật Vào Tây Âu V. Pannyavar, Chuyển ngữ: Thích nữ Tịnh Quang
.....Phật Giáo Trong Thế Giới Phương Tây Venerable Dr. Walpola Rahula Thích nữ Tịnh Quang dịch
.....Trung Quốc mở Học viện đào tạo Tu sĩ Phật Giáo Long Vân dịch
.....Những mối đe dọa Hòa bình Tôn giáo tại Nam Hàn Thích Minh Trí dịch
.....Một ngôi chùa Thái xây dựng bằng vỏ chai Thích Minh Trí biên dịch
... .Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới Lần 5 Thích Nhật Từ
... .Sự phát triển và chuyển biến của Học viện kỹ thuật và Đại học khoa học kỹ thuật với vai trò phát triển nguồn nhân lực tại Đài Loan Trần Trọng Tài (Thích Giải Hiền)
... .Chùa Phụng Ân Thích Vân Phong
... .Kỹ Viện biến thành chốn lan nhã thiền môn Thích Vân Phong
... .Nhu Cầu Phật Giáo Hàn Quốc Tổ Chức Temple Stay & Nhân Rộng Khắp Cả Nước Thích Vân Phong
... .Lễ đăng quang của đức Lorepa Vô Úy, Tây Thiên Phù Nghì
... .Sức mạnh của tinh thần yêu thương Thích Minh Trí
...
...
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo| Pháp trích lục| Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày 15-3-2007