Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tin tức từ Bangkok

THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TIẾP KIẾN HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

Thích Nhật Từ


Sau lễ bế mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới lần 4, vào lúc 20h00 ngày 3-11-05, phái đoàn tham dự hội nghị gồm có HT. Thích Trí Quảng, TT. Thích Giác Toàn, TT. Thích Gia Quang, TT. Thích Huệ Trung và ĐĐ. Thích Nhật Từ và 5 tăng sinh đang du học tại Thái Lan đã được thủ tướng Phan Văn Khải và ông đại sứ Việt Nam tại Thái Lan tiếp kiến tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, Bangkok.

Hoà thượng Thích Trí Quảng đã giới thiệu tóm tắt bốn nội dung chính của hội nghị thượng đỉnh lần này và xác định rằng sự thống nhất các truyền thống Phật giáo trên thế giới là một nhu cầu rất bức thiết trong giai đoạn đa nguyên tôn giáo và đối thoại liên tôn hiện nay. Ông thủ tướng rất vui mừng khi được biết thông điệp từ bi, trí tuệ và cứu khổ của đạo Phật đã được chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo khắp nơi trên thế giới truyền bá trong tinh thần tương kính và tôn trọng những dị biệt. Thông qua đó, ông thủ tướng mong mỏi trong một tương lai gần hai giáo hội Phật giáo Việt Nam trước và sau năm 1975 thống nhất, đồng tâm hợp lực truyền bá và phát triển đạo Phật cho dân tộc Việt Nam.

* * *

 VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM THĂM VIẾNG VÀ TẶNG ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO MAHACHULALONKORN

Vào lúc 18h00 ngày 3-11-05, đại diện phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới Lần 4 tại Bangkok, Hoà thượng Thích Trí Quảng, phó viện trưởng VNCPHVN và HVPGVN tại TP.HCM và đại đức Thích Nhật Từ, phó thư ký của hai viện, đã viếng thăm trường Đại Học Phật Giáo Mahachulalonkorn. Tiếp kiến phái đoàn gồm có đại lão HT. Tiến sĩ Phra Rajarattanamoli, bạn học của HT. Thích Minh Châu tại đại học Nalanda Ấn-độ, hiện là chủ tịch Hội Đồng Điều Hành của trường Đại Học Mahachulalonkorn, TT. tiến sĩ RajarattanamoliPhrasripariyattimoli, phó viện trưởng đặc trách ngoại giao quốc tế, TT. GS.TS. Phramaha Tuan Siridhammo, và đại đức Sawai Chotiko, giám đốc Viện Nghiên Cứu Phật Học thuộc đại học Mahachulalonkorn.

Hoà thượng Rajarattanamoli đã gởi lời thăm Hoà thượng Thích Minh Châu và bày tỏ tình cảm sâu sắc đến Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Hoà thượng tin tưởng và xác quyết rằng tình hữu nghị giữa Phật giáo hai nước sẽ được phát triển trong tương lai gần, trên các phương diện giao lưu văn hoá, giáo dục và hoằng pháp.

Hoà thượng Thích Trí Quảng đã so sánh bản chất của Phật giáo ở các nước Nam tông và Bắc tông và khẳng định rằng Phật giáo Thái Lan sẽ trở thành mô hình điển mẫu của một quốc gia Phật giáo tiêu chuẩn, trong đó, quốc vương và hoàng gia đều là những tri thức và hành giả Phật giáo, dân chúng thuần tín về giáo pháp và Phật giáo được phát triển theo hai khuynh hướng học và tu song hành. Hoà thượng Thích Trí Quảng mong muốn bang giao giữa giáo hội Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Việt Nam sẽ được tiến triển trên nhiều phương diện và quan hệ giữa trường đại học Mahachulalonkorn và HVPGVN tại TP.HCM sẽ mở ra cánh cửa cơ hội du học cho tăng sinh của hai trường.

Thay mặt cho VNCPHVN, Hoà thượng Thích Trí Quảng đã tặng bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam cho trường đại học Mahachulalonkorn. Đáp lại, đại lão hoà thượng Phra Rajarattanamoli đã tặng một tập Đại Tạng Kinh Thái Lan tượng trưng và tượng Phật Thích-ca theo phong cách nghệ thuật truyền thống. 44 tập của ĐTK còn lại sẽ được gởi đến VNCPHVN nhân chuyến viếng thăm chính thức, dự kiến vào tháng 3-2005.

 http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/tintuc_Bangkok.htm

 


Vào mạng: 7-11-2005

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang