Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay.

TỲ-KHEO THÍCH NHẬT TỪ
Biên tập của trang Đạo Phật Ngày Nay và trang Thiệp Phật
Email: thichnhattu@yahoo.com, buddhismtodayinc@yahoo.com
(Ghi chú: các email nhân danh Thích Nhật Từ hoặc Đạo Phật Ngày Nay khác với 2 email trên đều là giả mạo)

Vài nét về Thầy Nhật Từ 

.. .. .. .. ..............................NGHI THỨC TỤNG NIỆM
.....Nghi Thức Cầu An.   (sách) Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập
.....Nghi Thức Cầu Siêu.   (sách)   Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập
.....Kinh Nhật Tụng, tổng hợp 49 kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông.  (sách)    Thích Nhật Từ biên soạn
.....Nghi thức Phật đản   Tỳ-kheo Thích Nhật Từ biên soạn
.....Kinh A Di Đà   (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

.....Nghi thức sám hối Sáu Căn và Hồng Danh     (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch
.....Suy nghĩ về một bộ kinh thánh Phật giáo.    Thích Nhật Từ
.....Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển trong tiến trình Việt hóa nghi thức tụng niệm.     Thích Nhật Từ
.....Ý nghĩa của kinh và tụng kinh.    Thích Nhật Từ
.....Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu.     Thích Nhật Từ
.....Ý nghĩa của Nghi thức cầu an.     Thích Nhật Từ
.....Ý nghĩa của Nghi thức cầu siêu.     Thích Nhật Từ

.....Kinh Dược Sư   (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

.....Kinh Phổ Môn    (sách)  Thích Nhật Từ  soạn dịch

 
 

..................................DỊCH THUẬT KINH ĐIỂN
.....Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bồ-Tát và Phật.   Thích Nhật Từ dịch thơ
.....Mười ân đức của hai đấng sinh thành. Thích Nhật Từ dịch từ kinh Báo Ân Cha Mẹ
.....Kệ mở kinh.    Thích Nhật Từ dịch Việt và Anh

KINH TẠNG

.....Các Quan Niệm Sai Lầm Về Kinh Trung Bộ    Thích Nhât Từ

.....Cấp Độ Nhận Thức       Thích Nhât Từ

.....Bảy Cách Tu        Thích Nhât Từ

 

LUẬN TẠNG

.....Cuộc Đời và Sự Nghiệp của Tổ Mã Minh    Thích Nhật Từ

.....Khái Quát Về Khởi Tín Luận       Thích Nhật Từ

.....Tông Chỉ Tạo Luận Khởi Tín    Thích Nhật Từ

.....Mục Đích Tạo Luận Và Đối Tượng Cần Luận     Thích Nhật Từ

.....Xác Lập Giáo Nghĩa: Bản Chất Của Đại Thừa           Thích Nhật Từ

.....Bản Chất Của Chân Như           Thích Nhật Từ

.....Phần Giải Thích Giáo Nghĩa          Thích Nhật Từ

.....Loại Hình Và Cấp Độ Giác Ngộ        Thích Nhật Từ

 

......................................PHẬT PHÁP CĂN BẢN
.....Con đường thánh gồm tám yếu tố.    Thích Nhật Từ
.....Thánh nhân trong kinh điển Pali.    Thích Nhật Từ
.....Niết-bàn: bản chất và mục tiêu giác ngộ.     Thích Nhật Từ
.....Niết-bàn và sự chấm dứt luân hồi.   Thích Nhật Từ
.....Sơ lược ý nghĩa chữ "Không" trong Đạo Phật.     Thích Nhật Từ
 

.......................ĐẠO ĐỨC VÀ TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO
.....Các Nguyên Tắc Đạo Đức của Phật Tử Tại Gia.   (sách)  Thích Nhật Từ
.....Dòng tâm thức.  (thơ lục bát)   Thích Nhật Từ
.....Mười tiêu chuẩn của đời sống lý tưởng và điều kiện thực hiện.  Thích Nhật Tuệ
 

....................................GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
.....Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam.     Thích Nhật Từ
.....Nhân Đọc " Những Nẽo Đường Du Học"Trên Trang Nhà CHUYỂN PHÁP LUÂN.     Thích Nhật Từ
.....Khất thực phi pháp và khách không mời mà đến       Thích Nhật Từ
.....Xã hội lý tưởng của đạo Phật      Thích Nhật Từ
.....Phật giáo đồng hành với dân tộc   Thích Nhật Từ
.....Kinh tế từ cái nhìn Phật giáo  Thích Nhật Từ

............................................VU-LAN-BỒN
.....Đạo hiếu của Phật giáo qua kinh Thiện Sanh.     Thích Nhật Từ
.....Thông điệp của kinh Vu-lan.     Thích Nhật Từ
.....Tìm hiểu gương hiếu trong kinh Pháp Hoa.     Thích Nhật Từ
.....Chữ hiếu qua ca dao Việt Nam và trong kinh điển Phật giáo.     Thích Nhật Từ
.....Kính dâng hai đấng sanh thành và sư trưởng.   Thích Nhật Từ sưu tầm và biên tập
 

.....................................PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
.....Tổng thống Ấn Độ, Tiến sĩ Dayal Sharma, nói về triết học của Đức Phật. Thích Tâm Tịnh dịch
.....Sự tấn công của Hồi giáo vào văn hoá Phật giáo đã tạo ra sự phản kháng mãnh liệt.   Manpreet Singh;  Thích Nhật Từ dịch 
.....Tuyển tập ảnh "Chính phủ Hồi giáo Taliban phá huỷ các tượng Phật tại Afghanistan."   Thích Nhật Từ sưu tầm
.....Chính Quyền Taliban Bắt Đầu Phá Huỷ các Tượng Phật (1).    Thích Nhật Từ dịch
.....Chính Quyền Taliban Bắt Đầu Phá Huỷ các Tượng Phật (2).    Thích Nhật Từ dịch
.....Các tượng Phật vô thường: Người Phật tử nên im lặng?  Manpreet Singh; Thích Nhật Từ dịch
.....Thảm hoạ thiên niên kỷ mới: Bút ký cứu trợ tại Gujarat.    Thích Nhật Từ
.....Hơn 50,000 người cùng đinh từ bỏ Ấn giáo quy y tam Bảo tại thủ đô Ấn Độ, 4-11-2001  Phỏng vấn Thích Nhật Từ 
.....50,000 người cung đinh cải đạo theo Phật giáo   Bài và ảnh: Manpreet Singh; Thích nhật Từ dịch
.....Chuyện bên lề về du lịch tâm linh tại đất Phật     Thích Nhật Từ
.....Bồ-Đề Đạo Tràng sẽ giống như VATICAN và MECCA ?    Thích Nhật Từ
.....Đạo Phật và  du lịch tâm linh - Hội nghị của các lãnh tụ Phật giáo thế giới tại Ấn Độ       Thích Nhật Từ
.....Hội nghị của các lãnh tụ Phật giáo thế giới về đạo Phật và du lịch tâm linh     Thích Nhật Từ
.....Mục đích của hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới dưới cái nhìn của ban tổ chức   Thích Nhật Từ
.....Khánh thành tháp Cổ Sơn, Đài Bắc      Thích Nhật Từ
.....Toạ đàm Quốc tế “Tứ nội tâm đến nhãn quan toàn cầu"    Thích Nhật Từ
.....Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo lần thứ 4      Thích Nhật Từ
.....Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp kiến HT. Thích Trí Quảng    Thích Nhật Từ
.....Đại lễ Phật đản của liên hiệp quốc năm 2006      Thích Nhật Từ
.....Trao đổi ngắn với HT. Thích Thánh Nghiêm   Thích Nhật Từ
.....Diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất      Thích Nhật Từ
.....Hội liên hữu Phật giáo thế giới lần thứ 23 tại Đài Loan      Thích Nhật Từ
.....Hội thảo Phật giáo thế giới lần 3 nhân đại lễ Phật đản của LHQ tại Bangkok     Thích Nhật Từ
.....Hội thảo quốc tế đầu tiên tại Tích-lan   Thích Nhật Từ
.....Khái Quát Về Đại Lễ VESAK Liên Hiệp Quốc 2008 Tại Việt Nam Thích Nhật Từ
.....BÁO CÁO HỘI NGHỊ TRÙ BỊ LẦN THỨ HAI ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2008 Tổng Thư Ký IOC 2008
.....Hội Nghị Thượng Đỉnh Phật Giáo Thế Giới Lần 5 Thích Nhật Từ
 

.................................ĐIỂM SÁCH VÀ ĐỐI THOẠI
.....Phê Bình Thần Học Ky-tô Giáo theo Cung Cách Châu Á của Mục Sư Choan Seng Song (Tống Tuyền Thịnh).   Thích Nhật Từ
.....Phê bình "Ký sự hành hương đất Phật" của Phan Thiết. Thích Nhật Từ
.....Kết thúc của Tây Du Ký, sự chống lại đạo đức.     Thích Nhật Từ
....."Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới" Quyển sách vi phạm tác quyền và xuyên tạc đạo Phật     Thích Nhật Từ

.....Nhân Đọc loạt bài "Sử Dụng Xe Công Đi Lễ Chùa"    Thích Nhật Từ

.....Nói về bài giảng Bát Kỉnh Pháp     Thích Nhật Từ

.....Cải cách hành chánh giáo hội      Thích Nhật Từ

.............................................TƯỞNG NIỆM
.....Ni trưởng Như Thanh: một bậc chân tu, một nhà thơ đạo và nhà nghiên cứu Phật học tầm cỡ. Thích Nhật Từ
.....Kính tưởng niệm Ni sư Như Phước.     Thích Nhật Từ
.....Mái chùa Việt chở che hồn nước Việt     Thích Nhật Từ
.....Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị minh quân và thiền sư vĩ đại của Việt Nam    Thích Nhật Từ

 

...............................TRUYỆN RẤT NGẮN
.....Lạy Bà Chúa Sam Phù Hộ.   Thích Nhật Từ
.....Thượng đế Phải Đắc Cử. Thích Nhật Từ
.....Được Rước về bên Phạm Thiên. Thích Nhật Từ
.....Cuộc Họp của Các Thượng đế về Năm 2000.   Thích Nhật Từ
.....Các Cách Sử Dụng Chiếc Bè. Thích Nhật Từ
.....Dạ ... Dạ, Con Kính Bạch ThầyThích Nhật Từ
.....Lắc Đầu và Gật ĐầuThích Nhật Từ
.....Có Ngon Sống với Thằng Đen, Thằng Đỏ.   Thích Nhật Từ
.....Tù Ngục và Địa Ngục.   Thích Nhật Từ
.....Sức Thần và Điểm YếuThích Nhật Từ
.....Một ngàn con song sanh.     Thích Nhật Từ

...................................................THƠ
.....Hành trang vào đời.   (tuyển tập)   Thích Nhật Từ
.....Xuân. (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Huyễn mộng.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chữ Tâm.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Hội Nhập.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Tùy duyên bất biến.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Tự tại.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chân như và bất nhị.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Mất dấu.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Ngược dòng thế giới.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Thiền định cho đời.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Chuyện đời thật giả.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Hai nẻo đạo đời.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Thương đời.    (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Vào đời độ sanh.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Ba ngôi báu và năm điều đạo đức. Thích Nhật Từ
.....Những vần thơ ngụ ngôn (I).   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Vu-lan nhớ Mẹ.    (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Phát hiện minh châu. (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Sống.    Thích Nhật Từ
.....Xuân Khách Thiền.     (tuyển tập)   Thích Nhật Từ
.....Tuyển tập thơ Xuân năm 1990.   Thích Nhật Từ
.....Trước những thăng trầm.    Thích Nhật Từ
.....Tâm hạnh người xuất gia.    Thích Nhật Từ
.....Trăm năm.   Thích Nhật Từ
.....Từng bước thành thơi.  (tuyển tập)  Thích Nhật Từ

 

..................................................CÂU ĐỐI

.....Câu Đối Xuân  Thích Nhật Từ
.....Câu Đối Thích Nhật Từ
.....Câu Đối Xuân Kỷ Sửu 2009 Thích Nhật Từ
 

.......................................CÁC SÁNG TÁC KHÁC
.....Cẩm nang viết khảo luận, luận văn và luận án  (sách đọc thêm)  Thích Nhật Từ
.....Thở, cười và hạnh phúc trong cơn lốc khủng hoảng tài chính Thích Nhật Từ
 

...................................................BẢN CẢO
.....Kinh 42 Chương và Mối Liên Hệ với Kinh Điển Pali và Đại Thừa. Hồ Chí Minh: Chùa Giác Ngộ, 1990.
.....Triết Lý Kinh Pháp CúHồ Chí Minh: Chùa Giác Ngộ, 1990.
.....Nghi Thức Sám-hối. Hồ Chí Minh: Chùa Giác Ngộ, 1998.
.....Nghi Thức Cúng Vong. Hồ Chí Minh: Chùa Giác Ngộ, 1998.
.....Nghi Thức Lễ Thành Hôn. Hồ Chí Minh: Chùa Giác Ngộ, 1998.
.....Luận Trung Đạo (bản dịch tiếng Việt của bộ luận Mūlamādhyamakakārikā của ngài Nāgārjuna). Hồ Chí Minh: Giác Ngộ, 1989.
 

...............................TÁC PHẨM ĐANG BIÊN SOẠN
.....Tư Duy và Cuộc Sống: 20,000 Câu Tư Tưởng. Ấn Độ: biên soạn từ 1994.
.....Từ Vựng Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt: Khoảng 100,000 Mục Từ. Ấn Độ: biên soạn từ 1994.
.....Từ Vựng Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh: Khoảng 50,000 Mục Từ. Ấn Độ: biên soạn từ 1994.
.....Từ Vựng Phật Học Đối Chiếu Pali-Việt, Sanskrit-Việt, Tây Tạng-Việt, Nhật-Việt, Hoa-Việt và Triều Tiên-Việt: Khoảng 150,000 Mục Từ. Ấn Độ: biên soạn từ 1994.
 

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Payutto, P. P. (1995). Buddhadhamma Natural Laws and Values for Life. State University of New York Press.  Thích Nhật Từ dịch.
.....Havey, Peter (2000)  Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues. Cambridge: Cambridge University Press. Thích Nhật Từ dịch.
.....Jayatilleke, K.N. (1980) Early Buddhist Theory of Knowledge. Delhi: Motilal Banarsidass. Thích Nhật Từ dịch.
.....Kalupahana, David J. (1994). A History of Buddhist Philosophy, Continuities and Discontinuities. Delhi: Motilal Banarsidass, 1st Ed. 1992. Thích Nhật Từ dịch.

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"
...

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnhattu.htm
Cập nhật ngày  2-5-2007