Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO 


 

.. .. .. ..
.....Đạo Phật có thể đem lại những gì cho giáo dục ngày nay?Bùi Mộng Hùng
.....Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam.   Thích Nhật Từ
.....Giáo dục Phật giáo.  Giáo sư Ananda W. P. Guruge; Thích Nữ Vân Liên dịch
.....Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn.     TT. Thích Chơn Thiện
.....Hai tiêu chuẩn cần thiết cho một sứ giả hoằng pháp.     Thích Thiện Hữu
.....Tính trọng yếu của Phật pháp trong xã hội hiện nay.     TT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Tính chất giáo dục của Giới luật Phật giáo.     TT. Thích Phước Sơn
.....Đức Phật: nhà giáo dục vĩ đại.     Thích Huệ Khai
.....Giáo dục và tình thương.    Thích Nữ Vân Liên
.....Thông điệp giáo dục của đức Phật.   Diệu Hương
.....Sự đóng góp của Đạo Phật cho nền Giáo Dục.   Ananda W. P. Guruge;   Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Giáo dục Phật Giáo đối diện những vấn đề hiện đại.      Minh Chi
.....Giáo dục thánh thiện và Vipassana.    Giáo sư P. L. Dhar; Mỹ Thanh dịch
.....Phương Cách Dạy Phật Pháp cho Trẻ Em.  Dr. Helmuth Kalr; Thích Minh Diệu  dịch
.....Giáo dục tăng-già Trung Quốc ngày nay   Thích Nữ Tuệ Liên
.....Bốn giai đoạn giáo dục một con người     Quảng An trích dịch
.....Giáo dục trong gia đình   Pháp Hỷ - Dhammanandā
.....“Về quan hệ Việt Nam Đài Loan trong xu thế quốc tế mới” Thích Giải Hiền (Trần Trọng Tài)

 ....

...............................

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  1-9-2005