Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
XỨ PHẬT HUYỀN BÍ
Nguyên tác:  AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI
Của: Tu sĩ   PARAMHANSA YOGANANDA

MỤC LỤC

 Lời tựa

CHƯƠNG I

Thuở thiếu thời

CHƯƠNG II

Món linh vật hộ phù

CHƯƠNG III

Người đạo sĩ phân thân

CHƯƠNG IV

Tôi trốn lên dãy Tuyết Sơn

CHƯƠNG V

Người tu sĩ đánh cọp

CHƯƠNG VI

Vị tu sĩ khinh thân

CHƯƠNG VII

Người con yêu của Phật Mẫu

CHƯƠNG VIII

Tôi gặp Sư phụ Sri Yukteswa

CHƯƠNG IX

Một chuyến du lịch không tốn tiền

CHƯƠNG X

Những năm sống tại đạo viện

CHƯƠNG XI

Vị tu sĩ không ngủ

CHƯƠNG XII

Một kinh nghiệm về Tâm thức Siêu đẳng

CHƯƠNG XIII

Cây bông cải bị mất trộm

CHƯƠNG XIV

Để đánh lừa tinh tú

CHƯƠNG XV

Vài kỷ niệm lạ lùng

CHƯƠNG XVI

Chuyến du hành lên tỉnh Kashmir

CHƯƠNG XVII

Một cuộc hoán cải lạ lùng

CHƯƠNG XVIII

Tôi trở thành tu sĩ xuất gia

CHƯƠNG XIX

Pháp môn Kriyâ Yoga

CHƯƠNG XX

Một trường Yoga tại Ran chi

CHƯƠNG XXI

Sư mẫu Kashi Moni

CHƯƠNG XXII

Lahiri và Babâji

CHƯƠNG XXIII

Một cung điện trên dãy Tuyết Sơn

CHƯƠNG XXIV

Cuộc hành trình sang Mỹ quốc

CHƯƠNG XXV

Trở về Ấn Độ

Mục lục | Lời tựa | 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25|
Chúng tôi chân thành cảm ơn Phật tử Huỳnh Thanh Hương đã phát tâm đánh máy gởi sách này về tặng cho Ban biên tập Đạo Phật Ngày Nay.

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/xuphathuyenbi.htm

 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang