Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Những Mốc Lịch Sử Quan Trọng trong Phật Giáo
Thích Nguyên Tạng

 • VNQL 2256/624 Trước TL (Đinh-Dậu) : Thái tử Tất-Đạt-Đa, vị Phật tương lai, giáng trần tại Kapilavastu, gần biên giới Nepal và Ấn Độ.
 • VNQL 2274/606 B.C (Ất-Mẹo) : Vua Tịnh Phạn buộc Thái tử Tất-Đạt-Đa (19 tuổi) kết hôn với Công chúa Gia Du Đà La.
 • VNQL 2284/596 B.C (Ất-Sửu) : La hầu La ra đời; Thái tử Tất-Đạt-Đa (29 tuổi) khám phá bốn cảnh sinh, già, bệnh, chết ngoài cửa thành Ca Tì La Vệ và quyết định từ bỏ cung vàng điện ngọc để xuất gia học đạo.
 • VNQL 2290/590 B.C (Tân Mùi) : Đạo sĩ Tất-Đạt-Đa (35 tuổi) thành đạo dưới cội Bồ Đề, vùng Uruvilva, hiệu là Thích Ca Mưu Ni và tuyên thuyết bài pháp đầu tiên Tứ Diệu Đế tại vườn Lộc Uyển, vùng Sarnath.
 • VNQL 2335/545 B.C (Bính Thìn) : Đức Phật nhập diệt tại Kusinara; Lão Tử 27 tuổi, Khổng Tử 6 tuổi.
 • VNQL 2338/542 B.C (Mậu Ngọ) : Kết tập Kinh điển đầu tiên tại Rajaghra.
 • VNQL 2410/470 B.C (Tân Mùi) : Triết gia Socrates chào đời.
 • VNQL 2544/336 B.C (Ất Dậu) : Cuộc Kết tập Kinh điển lần thứ hai tại Vaisali, sau Phật nhập diệt 201 năm.
 • VNQL 2553/327 B.C (Giáp ngọ) : Alexander đại đế quyết định xâm lăng Ấn Độ, sau Phật nhập diệt 218 năm.
 • 322 B.C: Triết gia Aristotle qua đời.
 • 321-187 B.C : Triều đại Mauryan trị vì Ấn Độ.
 • VNQL 2608/272 BC (Kỷ Sửu) : Đại hội kết tập Kinh Điển thứ ba nhóm tại Pataliputra (Patna), sau Phật nhập diệt 273 năm; Vua A-Dục (Asoka) lên ngôi.
 • VNQL 2627/253 B.C (Mậu Thân): Tôn giả Mahinda truyền bá Phật giáo vào Tích Lan, sau Phật nhập diệt 292 năm.
 • VNQL 2693/187 B.C (Giáp Dần) : Vương triều Sunga kế thừa triều đại Mauryan tại Ấn Độ.
 • 272-232 B.C : thời gian trị vì của Vua A-Dục (Asoka).
 • Thế Kỷ thứ nhất Tây lịch :

- VNQL 1876/4 A.D (Đinh Tỵ) : chúa Giesu ra đời tại Do Thái. Sau Phật nhập diệt 541 năm (Tây lịch được hình thành sau 4 năm chúa Jesu ra đời). Vua Hán Ai Đế năm thứ 3 tại Trung Hoa, niên hiệu Kiến Bình.

 • 25-60 A.D : Phật giáo được truyền vào Trung Hoa.
 • 70 A.D : Tutus phá hủy đền thờ tại Jesusalem.
 • 78-103 A.D: Tôn giả Kaniska giới thiệu Phật giáo vào vùng Trung Á. Đại hội kết tập lần thứ 4 nhóm tại Tích Lan.
 • 150 : Bồ tát Long Thọ (Nagarjuna) khởi xướng Trường Phái Tam Luận Tông (Madhyamika) tại Ấn Độ.
 • 220 A.D : Phật giáo được truyền vào Việt Nam.
 • Thế Kỷ thứ tư Tây lịch :

- Phật giáo được truyền vào Hungary ( miền trung châu âu) trong thời kỳ di dân của những giống người du mục gốc châu Á, đáng kể nhất là bộ lạc người Hun (một trong những dân tộc châu Á đã xâm lăng châu Âu ở các thế kỷ 4).

- Asanga và Vasubandhu sáng lập Trường phái Yogacara

 • 300-400 : Văn hóa được truyền vào Nhật Bản từ nước Triều Tiên và Trung Hoa.
 • 317-589 : Sáu triều đại trị vì Trung Hoa.
 • 372-90 : Phật giáo được truyền vào Trung Hoa và Bắc Triều Tiên.
 • 401 : Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập ( Kumàrajiva) đến Trung Hoa
 • 402 : Tổ Sư Huệ Viễn ( Hui-Yuan) khai sáng Bạch Liên Xã ( Fellowship of the White Lotus) để xiển dương pháp môn Tịnh Độ tại Trung Hoa, quy tụ trên 3000 người, trong đó 123 vị được tôn là bậc Hiền.
 • 399-414: Ngài Pháp Hiển (Fa-hsien), một pháp sư người Trung Hoa, vân du đến Ấn Độ, chiêm bái Thánh tích và học tập Kinh điển.
 • Thế kỷ thứ năm Tây lịch :
 • 420-452 : Phật giáo được truyền sang Miến Điện và Indonesia
 • 446 : Vua Võ (Nam triều) mở chiến dịch đàn áp Phật giáo Trung Hoa
 • 504 : Vua Võ ( triều đại nhà Lương/Nam Triều) đã trở về với Phật giáo và có nhiều đóng góp xây dựng chùa chiền, in kinh sách, đúc tượng Phật.
 • 455-500 : Bộ tộc Hung da trắng xâm lăng Gandhara
 • 520 : Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) đến Trung Hoa.
 • 552 : Phật giáo được truyền vào Nhật Bản qua ngỏ Triều Tiên.
 • 570-632 : Mahammed, người khai sáng Hồi giáo.
 • Thế Kỷ thứ sáu Tây lịch :
 • 590-617 : Triều đại Suei ở Trung Hoa.
 • 607 : Chùa Bổn Long (Honryù-ji) đầu tiên được xây dựng tại Thủ đô Nara (Nại Lương), Nhật Bản.
 • 610: Phật giáo trở thành quốc giáo tại Nhật Bản do công của Thánh Đức Thái Tử.
 • 618-1279 : xung đột giữa triều đại nhà T'ang và nhà Sung, Trung Hoa
 • 629-645 : Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang (Hsuan-tsang) hành hương Ấn Độ.
 • 630 : Kinh Koran được biên chép.
 • 650 : Phật giáo được truyền vào Tây Tạng; Hồi giáo tấn công vào Ấn Độ.
 • 671-695 : Pháp sư Nghĩa Tịnh (I-Tsing) hành hương, chiếm bái và học hỏi tại AᮠĐộ. Các dịch phẩm chính của ngài là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Buddhavatamsaka sutra) và Luật tạng (Vinaya-pitaka) của phái Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tì-nại-da (Mulasarvastivada) và trên 50 dịch phẩm quan trọng khác.
 • 676 : Lục Tổ Huệ Năng bắt đầu ra hoằng Pháp
 • Thế Kỷ thứ tám Tây lịch :
 • 720 : Phật giáo được truyền đến Thái Lan.
 • 750-850 : Công trình nghệ thuật bảo tháp Borobudur vĩ đại được xây dựng tại trung tâm Java, Indonesia.
 • 751 : Ả Rập tấn công quân đội nhà T'ang và Hồi giáo bắt đầu truyền vào vùng Trung Á.
 • 767-822: Thiền sư Dengyo Daishi, Tổ khai sơn tông phái Thiên Thai tại Nhật Bản.
 • 843-845 : cuộc khủng hoảng Phật giáo tại Trung Hoa.
 • 1100 : Đại tự Tienningsee được xây dựng tại Bắc Kinh.
 • 1028-1034 : Vua Lý Thái Tôn, Việt Nam
 • 968-1224 : Triều đại nhà Đinh, Lê, Lý và Trần ủng hộ Phật giáo và PG đã trở thành quốc giáo tại Việt Nam.
 • 1133-1213 : Ngài Honen Shonin, người có công cải cách tông Tịnh độ của Nhật Bản.
 • 1197: Đạo quân Hồi giáo Mohammedans phá hủy đại học Phật giáo Nalanda, tại Ấn Độ.
 • 1198 : Phật giáo được truyền bá vào Campuchia.
 • 1206-36 : Mông Cổ xâm lăng Triều Tiên.
 • 1236: Mông Cổ chinh phục miền nam nước Nga
 • 1270-94 : Phong trào chấn hưng Phật giáo tại Trung Hoa dưới thời của Thành Cát Tư Hãn.
 • 1280-1367 : Thời đại Yuab ở Trung Hoa. Những pho tượng gỗ ra đời.
 • 1340 : Phật giáo được truyền bá vào nước Lào.
 • 1360 : Phật giáo được xem là quốc giáo tại Thái Lan.
 • 1368-1643 : Triều đại nhà Minh ở Trung Hoa.
 • 1392-1910 : Triều đại nhà Yi ở Triều Tiên.
 • 1407 : Một cuộc cải cách xảy ra của Phật giáo Tây Tạng, khai sáng tông phái Gelugpa.
 • 1420-1506 : Thiền sư Sesshu của Nhật Bản.
 • 1848 : Phật giáo được truyền đến Úc Đại Lợi công của người Tích Lan và người Trung Hoa
 • 1571-1577 : Mông Cổ chuyển hướng theo Mật giáo. Tu viện Kum bum xây dựng tại Tây Tạng.
 • 1603 : Phật giáo bắt đầu suy tàn ở Nhật Bản.
 • 1642-3 : Đức Dalai lama thứ 5 trở thành Vua của Tây Tạng. Điện Potala được xây dựng tại Lạt-xá, thủ đô của xứ sở này.
 • 1644-1911 : Triều đại nhà Thanh: nền nghệ thuật của Trung Hoa tiếp tục suy tàn.
 • 1769 : Thần đạo trở thành quốc giáo tại Nhật Bản.
 • 1880: Bà H.P. Blavatsky (người Nga) và ông Henry Olcott (người Mỹ) là đồng sáng lập viên Hội Thông Thiên Học, và cũng là hai người Tây phương đầu tiên quy y Phật tại Tích Lan.

- 1800 : Phật giáo được truyền vào Đan Mạch nhờ công của một số nhà khoa học và nhà truyền giáo. Một người nổi bật trong số đó là ông Rasmus Rask, người Đan Mạch, đã từng đến học ngôn ngữ ở Ấn Độ và SriLanka. Ông Rasmus Rask đã học một số kinh quan trọng trong tiếng

Pàli và về sau ông đã dịch ra tiếng Đan Mạch.

- 1837 : O⮧ Hodgson gởi bản Kinh Sanskrit sang châu A⵬ học giả người Nga ông I.J. Schmidt ấn hành bản dịch tiếng Đức Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật (Vajrachchedikà Prajnàpàramità Sutra).

- 1840 : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Le Lotus De La Bonne Loi/The Lotus of the Good Law) được dịch ra tiếng Pháp do công của nhà ngôn ngữ học người Pháp Eugène Burnouf, đây là bản Kinh của PG Đại thừa đầu tiên được phổ biến qua ngôn ngữ của phương Tây.

- 1893 : Đại Hội Tôn giáo Thế giới (World Parliament of Religion) được tổ chức tại tiểu bang Chicago, Hoa kỳ. Trong kỳ hội nghị này có Pháp sư Dharmapala (người Tích Lan) và Thiền sư Soyen Shaku ( người Nhật) là đại biểu Phật giáo từ châu Á về tham dự.

- 1875 : Hội Thông Thiên Học Phật giáo (Buddhist Theosophical Society) được thành lập tại New York, Hoa Kỳ.

 • 1876 : Cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng bị cơn bão làm bật gốc.

- 1879: Tác phẩm "Ánh sáng Á châu" (The Light of Asia, xuất bản lần đầu tiên của đại thi hào người Anh-Sir Edwin Arnold (1832-1904). Đây là một bản trường ca gần năm nghìn câu phô diễn về cuộc đời tu tập và hành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tác phẩm đã cảm hóa rất nhiều người Âu châu trở về với Đạo Phật.

- 1881 : Hiệp hội Thánh Điển Pàli (Pàli Text Society - PTS) ra đời tại Luân Đôn do ông Rhys Davids (1843-1922) sáng lập và lãnh đạo. Đây là một tổ chức PG đầu tiên tại Anh quốc với sự tham gia của nhiều học giả nổi tiếng Âu châu và Á châu, để nghiên cứu, biên soạn, chuyển ngữ và in ấn kinh điển PG bằng tiếng Pàli và Anh ngữ.

 • 1891 : Pháp sư Anagarika Dharmapala (người Tích Lan) thành lập Hiệp Hội Đại Bồ Đề (Maha Bodhi Society) tại Ấn Độ.
 • 1897 : Tờ báo Victoria tại Melbourne đăng bài báo về Phật giáo.
 • 1903 : Hội PG đầu tiên được thành lập tại thành phố Leipzig, Đức, đó là Giáo hội Phật giáo Đức (Deutsche Buddhistische Union) do đạo hữu Kant Seidenstuker (1876-1936) sáng lập và lãnh đạo.
 • 1906 : Hội Phật Giáo Anh Quốc được thành lập tại Luân Đôn.
 • 1909 : Đại Sư Thái Hư bắt đầu công cuộc chấn hưng Phật giáo tại Trung Hoa.
 • 1910: Phật giáo được truyền vào Thụy Điển.
 • 1927: bản dịch tiếng Anh cuốn Tử Thư Tây Tạng ( Tibetan Book of the Dead) ra đời.
 • 1929 : Hội Phật giáo Pháp Quốc được thành lập tại Paris.
 • 1930: Học giả người Nga Stchebatsky cho xuất bản quyển 1 của bộ sách Lôcgíc học Phật giáo bằng tiếng Anh ( Buddhist Logic) ; Phật giáo chính thức truyền vào Áo quốc do công người Phật tử người Đức.
 • 1935 : Đức Dalai Lama thứ 14 tái sinh tại Tây Tạng.
 • 1938 : Một Nhóm Nghiên Cứu Phật Học ra đời tại Melbourne, đây là Hội Phật giáo tại Úc Châu.
 • 1940 : Phật giáo được truyền vào Ái Nhĩ Lan do công của Phật tử người Anh.
 • 1950 : Hội Liên Hữu Phật giáo Thế Giới (World Followship of Buddhist được thành lập tại Colombo, Tích Lan.
 • 1952 : Ni Sư Dhammadinna, một nữ tu người Mỹ, đến hoằng Pháp tại Úc.
 • 1952 : Đại Hội Phật Giáo Thế Giới nhóm tại Tokyo, Nhật Bản.
 • 1953 : Hội Phật Giáo New South Wales thành lập tại Sydney (Hội này hiện nay vẫn hoạt động mạnh).
 • 1959: Tây Tạng bị Trung Hoa xâm chiếm, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và một triệu người dân phải sang tỵ nạn tại Dharamsala, miền bắc AᮠĐộ.
 • 1964 : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập tại Sài Gòn, Nam VN.
 • 5/1966 : Hội Tăng Già Thế Giới ( World Buddhist Sangha Council -WBSC) được thành lập tại Tích Lan
 • 1967 : Tu Viện Phật giáo đầu tiên xây dựng tại nước Ái Nhĩ Lan.
 • 1975 : Làn sống tị nạn người Việt đến Úc định cư.

- 1976 : HòaThượng Tuyên Hóa, người Trung Hoa, khởi công xây dựng "Vạn Phật Thánh Thành" (City of Ten Thousand Buddhas), một đại tùng lâm với hơn 70 tòa nhà tọa lạc trên một vùng đồi 500 mẫu ở Talmage thuộc miền Bắc California. Cũng trong năm 1976, HT Tuyên Hóa còn thành lập Trường Đại học Pháp giới với mục đích làm lớn mạnh nền giáo dục PG trên đất Mỹ.

 • 1982 : Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc-Tân Tây Lan được thành lập tại Sydney, UĐại Lợi
 • 1989 : Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Phật GiáoTây Tạng được trao giải thưởng Nobel về Hòa Bình ; Tổ Chức Phật Giáo International Network Of Engaged Buddhists (INEB, tạm dịch : Tổ chức quốc tế các Phật tử dấn thân. Đây là một Hội Phật giáo quốc tế thành lập tại Thái Lan, do vua Sãi Thái Lan làm chủ tịch, Đức Dalai Lama và HT. Thích Nhất Hạnh là đồng phó chủ tịch của Hội)
 • 1991 : Đức Dalai Lama thứ 14 viếng thăm Úc châu.

- 1993: Lễ khánh thành Pho tượng cao nhất thế giới do Tông phái Tịnh Độ (Pure Land Sect) Nhật Bản kiến tạo . Pho tượng cao 100 mét được đặt trên một cái bệ lớn cao 20 mét, tổng cộng cao 120 mét. (Trước đây tượng nữ Thần Tự Do được xem là cao nhất thế giới cũng chỉ cao 93 mét).

 • 1994 : Khánh thành Chùa Nam Thiên tại Wollongong, NSW, một chùa lớn nhất tại Úc do người Trung Hoa xây dựng với tổng chi phí 50 triệu đô la.
 • 1996 : Phật giáo Tây Tạng và Ấn Độ đã long trọng tổ chức

lễ đặt đá và khởi công xây dựng tượng Di lặc, một vị Phật sẽ đản sanh ở cõi Ta bà trong tương lai. Tượng cao 128m sẽ được tôn trí tại tâm điểm của một công viên rộng 48 mẫu tại Bohdgaya, Ấn Độ. Dự

án này sẽ ngốn nhiều chục triệu đô la và sẽ hoàn thành sau 10 năm. Khi hoàn tất đây sẽ là pho tượng cao nhất trên thế giới.

 • 1996 : Đức Dalai Lama thứ 14 viếng thăm Úc châu lần thứ hai, có hơn 3000 người đến dự lễ truyền Pháp Mật Tông Kalachakra tại Melbourne.
 • 1999 : Thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc-Đại-Lợi và Tân Tây Lan tại Sydney.
 • 15/12/1999: khóa họp lần thứ 54 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc (trụ sở tại New York, Hoa Kỳ) đã thông qua nghị quyết được đề nghị của các quốc gia như Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Pakistan, Ấn Độ, Lào, Mông Cổ, Miến Điện, Nepal. Triều Tiên, Tây Ban Nha, Thái Lan, Tích Lan, Maldives, Phillippine và Ukraine về việc công nhận lễ Phật Đản như là ngày lễ quốc tế.
 • 05/2000: Liên Họp Quốc lần đầu tiên tổ chức lễ Phật Đản ( Day of Vesak) tại trụ sở của họ để tỏ lòng biết ơn đối với các đóng góp lớn lao của Đạo Phật cho nền văn minh tâm linh của nhân loại trong hơn hai ngàn năm trăm năm qua và trong tương lai mai sau.
 • 11/2000: Đại Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới lần thứ 7 tại Đài Loan
 • 12/2000: Đại Hội Liên Hữu Phật GiáoThế Giới lần thứ 21 tại Thái Lan
 • 01/2001: Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tổ chức Hội thảo về ngày Đức Thế Tôn thành đạo ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, nơi Đức Phật chứng ngộ Bồ Đề cách đây 2589 năm.

Tổng hợp từ tài liệu:

 • Paul Hamlyn (1968) The Life and Times of Buddha, Sydney, Australia
 • Tarthang Tulku (1984) Crytal Mirror, Annual of Tibetan Buddhism, volume VII, Dharma publishing, California, USA
 • Exploring Religion (1998), Oxford, Sydney, Australia)
 • HT. Thích Huyền Tôn (2000), Việt Nam Quốc Lịch. Năm Ngàn Năm Văn Hiến, Bảo Vương CD XB.

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/sukien/022-suPG.htm

 


Cập nhật: 1-3-2001

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang