Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Con đường chuyển hóa khổ đau
Thích Minh Nguyện

Trước khi đi vào phân tích chúng ta hãy tìm hiểu giáo dục Phật Giáo là gì ? Trong một bài viết mang tựa đề, "Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam" của đại đức Thích Nhật Từ, giáo dục và giáo dục Phật giáo được định nghĩa cô đọng như sau:

Giáo dục học là khoa học về việc giáo dục con người khoa học về sự huấn luyện đạo đức, huấn luyện trí tuệ và hình thành nhân cách con người. Giáo dục là khoa học của các khoa học, đào tạo nên tất cả các ngành nghề trong xã hội.

Từ góc độ xã hội học, giáo dục là quá trình hình thành con người dưới tác động của môi trường xã hội và thực tại xung quanh con người.

Từ góc độ giáo dục học, giáo dục là quá trình hình thành có mục đích và hệ thống những sức mạnh về thể chất và tinh thần của con người, cho từng cá nhân nhằm xây dựng một cộng đồng xã hội có văn hóa, đạo đức , an bình và thịnh trị.

Từ góc độ Phật Giáo, giáo dục không chỉ là sự dạy và học mà còn là quá trình chuyển hóa nội tại khổ đau, cải tạo cái xấu, bồi dưỡng và phát huy cái tốt, trang bị cho mỗi cá nhân những nhận thức chánh kiến, đức tin chân chánh, những phẩm chất tâm linh, ý chí và đạo đức nhân bản, để họ làm hành trang tư lương cho đời sống an lạc, hạnh phúc cá nhân gia đình và cộng đồng xã hội.

Giáo dục Phật giáo nhằm trang bị và hoàn bị cho con người những kiến thức cần phải có, vạch trần bộ mặt của hiện thực khổ đau và con đường hướng đến sự diệt tận khổ đau. Đó là nền giáo dục về hiện thực, thể nghiện hiện thực, nhận chân hiện thực và vượt lên trên mọi ràng buộc đối đãi của hiện thực để trở về và thể nhập hiện thực như thị.

Qua định nghĩa trên, chúng ta thấy rằng giáo dục và đặc biệt là giáo dục theo đường lối Phật dạy có một ý nghĩa và giá trị hết sức cần thiết đối với những ai thực hành và nương tựa nơi lời dạy ấy.

Thật vậy "Phật pháp bất ly thế gian giác". Đức Phật đã từng tuyên bố : "Ta ra đời chỉ vì hạnh phục của số đông, của chư Thiên và loài người" . Do vậy, có thể khẳng định đường lối giáo dục của Đức Phật là để phục vụ con người, định hướng cho con người đi đến Chân- Thiện- Mỹ, nhằm cải tạo đời sống cá nhân, gia đình và xã hội được tốt đẹp, an vui.

Sự giáo dục cao cả hơn hết ở Phật Giáo vẫn là triết lý sống của Đức Phật mà giá trị và thời gian đã chứng minh được điều đó, đã trở thành những truyền thống tốt đẹp, những giá trị đạo đức nhân bản của con người ngày nay.

Chúng ta hãy đi sâu tìm hiểu sự giáo dục ấy như thế nào ? Có thể đó sẽ là hành trang, là thước đo cho chúng ta trên bước đường tu tập chuyển hóa khổ đau.

Trước tiên ta hãy tìm hiểu sự giáo dục về hiếu dưỡng của người con đối với cha mẹ như thế nào? Trong Kinh Thiện Sanh Đức Phật có dạy con cái nên phụng dưỡng cha mẹ như sau :

1/- Phụng dưỡng cha mẹ không để cho cha mẹ thiếu thốn.
2/- Muốn làm việc gì cũng phải thưa trình trước.
3/- Không trái ý với những việc làm của cha mẹ.
4/- Cha mẹ sai khiến không được trái lời.
5/- Kế thừa sự nghiệp của cha mẹ.

Đó là năm điều mà người con cần phải biết. Trong Kinh Đại Báo Tích. Thế Tôn có dạy : "Làm cha mẹ ai cũng muốn lợi lạc cho con cái nên đã làm những việc khó làm, nhẩn việc khó nhẩn. Nhẩn nhục với tất cả những việc nế ác, bất tịnh. Cho bú mớm mà không hề thấy mỏi mệt". Vì vậy Hiếu là cái gốc của tất cả các nền luân lý, cho nên Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đức Phật cũng dạy "Người thờ phụng quỷ thần, trời đất không bằng hiếu với cha mẹ, cha mẹ là vị thần tối cao". Nếu một người nào đó bất hiếu với cha mẹ thì đối với quốc gia người ấy cũng bất trung, đối với bạn bè thì bất nghĩa.

Người xưa có nói : "Cầu trung thần thì cầu ở những người con có hiếu" thật là chí lý. Con cái phụng thờ cha mẹ như đã trình bày trên, ngược lại bậc làm cha mẹ cũng đối xử với con cái ra sao ? Đức Phật dạy đối với con cái cần phải :

1/- Giáo dục con cái để không làm việc ác.
2/- Chỉ chổ thiện để con cái có phẩm cách
3/- Dạy dổ con cái, nâng cao học vấn, phát triển lòng từ.
4/- Vì con mà dựng vợ gả chồng.
5/- Trao của thừa tự cho con cái đúng lúc, đúng thời.

Cha mẹ nuôi con, yêu con bằng tất cả tấm lòng, lo cho con suốt cả cuộc đời mà không hề đắn đo tính toán. Trong khi con cái mỗi ngày một lớn thì cha mẹ mỗi ngày một già yếu đi. Thế nhưng vẫn có những người con không làm tròn bổn phận của mình đối với cha mẹ lúc tuổi già. Mà dù họ có lo lắng như thế nào đi nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ đáp trả được công ơn của cha mẹ. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rằng : "Có hai hạng người, này các Tỳ Kheo. Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai ? đó là cha và mẹ. Nếu một vai cõng mẹ, này các Tỳ Kheo. Nếu một vai cõng cha, làm như vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi. Nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa và dầu tại đấy mẹ cha có đại tiểu tiện, này các Tỳ Kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho cha mẹ". Đó là những gì mà Đức Phật dạy chúng ta phận làm con đối với cha mẹ và cha mẹ dạy dỗ, nuôi nấng đối với con cái, làm cho đạo lý ấy luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp và an vui.

Thứ nữa, một tầng bật thấp hơn đó là đạo nghĩa vợ chồng. Đức Phật dạy:

* Bổn phận chồng đối với vợ :

1/- Lấy lễ mà đối xử với nhau, kính trọng nhau như khách.
2/- Chung thủy với vợ, khiến vợ tin tưởng.
3/- Uíy thác mọi việc trong nhà cho vợ.
4/- Đi đứng nghiêm túc, yêu thương tha thứ.
5/- Sắm đồ nữ trang cho vợ.

* Bổn phận vợ đối với chồng :

1/- Thức dậy trước.
2/- Đi ngủ sau.
3/- Dùng lời hòa ái với chồng.
4/- Kính thuận chồng.
5/- Theo ý của chồng.

Đức Phật dạy trong Kinh Tịnh Hạnh Pháp Môn: "Người đàn bà phải biết cung dưỡng cha mẹ, lo lắng cho chồng, chăm sóc con cái". Những lời dạy đó rất gần gủi với người xưa về "Tam tòng". Làm tròn trách nhiệm ấy thì người phụ nữ sẽ là một người vợ hiền, một người dâu thảo và là một người mẹ tuyệt vời. Đó là những vấn đề trong tình nghĩa vợ chồng cần phải có.

Tiến xa hơn là ra ngoài xã hội sự quan hệ xã giao bạn bè đối xử với nhau Đức Phật cũng dạy :

1/- Giúp đở bạn bè.
2/- Nói những lời tốt lành.
3/- Vị lợi ích chung.
4/- Quyền lợi chia đều.
5/- Thành thật, không khinh miệt nhau.

* Bạn bè thân thiết cũng nên đáp trả :

1/- Không để bạn phóng dật.
2/- Sống không để cho bạn sở hãi.
3/- Không để bạn tốn tiền của phóng dật.
4/- Biết khuyên răn bạn.
5/- Thường ca ngợi bạn.

Đối với bà con xóm giềng thân thích, Đức Phật dạy : phải biết thương xót, giúp đở vật chất khi họ cần, không tiết lộ chuyện riêng, không nên giận hờn nhau. Cho nên ông bà ta thường nói : "Tối lửa tắt đèn phải nhờ hột quẹt hàng xóm" hoặc ca dao Việt Nam có câu :

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Ngoài ra Đức Phật còn đề cập đến bổn phận giữa chủ và tớ. Bổn phận của trò đối với thầy, bởi "Không thầy đố mày làm nên". Ngược lại, thấy đối với trò cũng phải làm hết trách nhiệm của mình v.v...

Xuyên suốt vài vấn đề giáo dục trên. Đức Phật đã chỉ dạy với một tinh thần đầy nhân cách, khuyến khích chúng ta có nếp sống đạo đức ngay từ gia đình cho đến những người chung quanh để đem lại hạnh phúc an lạc cho toàn xã hội.

Còn một bổn phận nữa mà tất cả chúng ta sống trong một đất nước đều coi đó như là một nghĩa vụ. Đó là bổn phận trách nhiệm đối với đất nước : "Xã hội là một đoàn thể lớn mà trong đó mỗi con người chúng ta là những nhân tố tạo thành đoàn thể đó, cộng đồng đó và như thế chúng ta phải làm sao cho người dân được ấm no, văn minh, hạnh phúc, không còn cảnh người bốc lột người, phân biệt đối xử hay kỳ thị nhau, không còn bất công áp bức v.v...

Qua một vài khía cạnh về cách giáo dục trong Phật Giáo chúng ta cũng đã thấy được những lợi ích và giá trị nơi các lời dạy ấy. Như phần đầu định nghĩa về giáo dục Phật Giáo có nói: "Giáo dục Phật Giáo không chỉ là sự dạy và học mà còn là quá trình chuyển hóa nội tại khổ đau, cải tạo cái xấu, bồi dưỡng và phát huy cái tốt, trang bị cho mỗi cá nhân những nhận thức chánh kiến v.v... (Thích Nhật Từ, bài đã trích)." Đó cũng là thông điệp mà đường hướng giáo dục Phật Giáo muốn gởi đến cho những ai thực sự muốn tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành theo những lời dạy ấy, một phương pháp giáo dục mà trong suốt 25 thế kỷ qua vẫn còn nguyên giá trị và không bị bào mòn hay lỗi thời bởi một tư tưởng nào khác. Ngoài những điều chúng ta tìm hiểu qua. Còn rất nhiều về những phương pháp giáo dục hữu ích mà Ngài truyền đạt lại cho chúng ta như là : "Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Nhiếp Pháp v.v...". Tất cả những điều ấy cũng chỉ là cái thấy, cái biết hạn hẹp của chúng ta mà thôi. Đức Phật đã từng tuyên bố "Những điều ta dạy cho các ông như nắm lá trong bàn tay ta, còn những điều các ông chưa biết như lá trong rừng vậy".

Thật vậy, lời dạy của Đức Phật tuy là "nắm lá trong bàn tay nhưng đã đem lại biết bao nhiêu hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh, giúp họ chuyển hóa từ con người khổ đau trở nên an lạc giải thoát, như đứa con hoang trở về với cha mẹ, như đứa học trò nghịch trở nên lễ phép với Thầy cô.

Tóm lại, cách giáo dục theo đường hướng Phật dạy là một cách giáo dục toàn diện về cả ba phương diện : "Thể dục - Giáo dục - Đức dục". Mong rằng những ai có tâm vì chúng sanh, vì sự khổ đau của chúng sanh mà cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu và tụ tập nhằm đem lại lợi ích, an vui cho mình và cho mọi người xung quanh như Đức Phật hằng dạy bảo.

Thích Minh Nguyện
18-06-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Đức Phật và Phật pháp"

Đầu trang