Trang tiếng Anh

Trang tiếng Việt 

Huy hieu Dao Phat Ngay Nay
Đạo Phật Ngày Nay
MỤC LỤC TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ

 

...... ... ..  . ..  .  .

Chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử nào chưa có hình trong trang tác giả và dịch giả, xin vui lòng gởi cho một tấm ảnh chân dung đã scan, dạng JPG, về địa chỉ buddhismtoday@yahoo.com  để Ban biên tập kịp thời bổ túc vào mạng.

VẦN A
 
VẦN B
Lê Đình Bích
 
VẦN C, CH
Thích Tuệ Chiếu
 
VẦN D 
 
VẦN Đ
Tuệ Minh Đạo
Vũ Hữu Đệ
Cao Hữu Đính
 
VẦN G
Tâm Minh – Ngô Tằng Giao
 
VẦN H
Thích Giác Hiệp
 
VẦN KH
HT. Thích Thanh Kiểm
 
VẦN L
 
VẦN L
Huyền Linh
Thích Nữ Hằng Liên

 

Thích Nữ Huệ Liên
Ni trưởng Huỳnh Liên
Thích Nữ Trí Liên
Thích Nữ Tuệ Liên
Thích Nữ Vân Liên
Diệu Liên
Minh Liên
Miên Long
HT. Thích Duy Lực
Thích Quảng Lực
Thích Phước Lượng
Phan Mạnh Lương
Thích Thông
 
VẦN M
Trần Tuấn Mẫn
Thích Hồng Minh
Tỳ-kheo Thiện Minh
TT.  Thích Trí Minh
Tu sĩ Tuệ Minh
TT. Viên Minh
Tâm Minh
Quảng Minh
Tịnh Minh
 
VẦN N, NH, NG, NGH
HT. Narada
Huỳnh Văn Niệm 
HT. Thích Giác Nhiên
Tỳ-kheo Pháp Nhiên
Tâm Nhiên
Tịnh Như
HT. Thích Đức Nhuận
HT. Thánh Nghiêm
Thích Nữ Chân Nguyên
Tỳ-kheo Giác Nguyên
Thích Minh Nguyện
Thích Hạnh Nguyện
Thích Nữ Như Nguyệt
Nguyễn Nguyệt
Diệu Ngọc
Trần Chung Ngọc
Thích Đồng Ngộ
Đào Nguyên
Quán Như
Phan Khắc Nhượng
HT. Thích Đức Nghiệp
 VẦN P, PH
HT. P.A. Payutto
HT. Thích Hiển Pháp
Sư cô Liễu Pháp
Từ Pháp
Ðệ Tử Phật
Nguyên Phong
Thuận Phong
Thích Nữ Tắc Phú
Trịnh Nguyên Phước
Trần Trung Phượng
 
VẦN R
HT. Rahula
 
VẦN Q
HT. Thích Trung Quán
Thích Chơn Quang
TT. Thích Nhật Quang
HT. Thích Trí Quang
HT. Thích Trí Quảng
Thích Thiện Quý
 
VẦN S
HT. Thích Thiện Siêu
Thích Trí Siêu
TT. Thích Phước Sơn
Thanh Sơn
TT. Tuệ Sỹ
ShiKiSha
VẦN T, TH
Thích Nguyên Tạng
Lâm Như Tạng
Thích Thông Tánh
HT. Thích Thiền Tâm
Minh Tâm
Chiêu Đề Tăng
Thích Nữ Lệ Tâm
Tiến sĩ Lê Văn Tâm
Thích Duy Tân
Thích Hạnh Tấn
Nguyễn Phúc Bửu Tập
Nguyễn Tiến
Thích Chân Tính
Diệu Tịnh
TT. Thích Giác Toàn
HT. Thích Huyền Tôn
NTDT
HT. Hộ Tông
Lục Thạch
Ni trưởng Như Thanh
Thích Quang Thạnh
Nguyên Thạnh
Mỹ Thanh
Nguyễn Hữu Thái
Thích Đồng Thành
Thích Minh Thành
Dương Kinh Thành
Phạm Phú Thành
Thích Nhuận Thạnh
Minh Thắng
Minh Thông
TT. Lê Mạnh Thát
Trúc Thiên
TT. Thích Chơn Thiện
Thích Chí Thiện
Thích Tâm Thiện
Thích Thông Thiền
Phạm Công Thiện
Minh Thiện
Thích Lệ Thọ
Thích Quảng Thọ
Minh Thắng
HT. Thích Từ Thông
TT. Thích Giải Thông
TT. Thích Minh Thông
Maha Thongkham
Linh Thuỵ
GS-TS Cao Huy Thuần
Thích Phước Tiến
Phật Điển Hành
Thích Nhật Từ
TT. Thích Tịnh Từ
Thiền sư Thanh Từ
TT. Thích Minh Tuệ
Tịnh Tuệ
Du Trốc Tử
Nhị Tường
 
VẦN TR
Thích Lệ Trang
Thích Nữ An Trí
Thích Đồng Trí
Thích Nữ Liên Trí
Thích Viên Trí
Phúc Trung
Đồng Loại - Trần Nguyên Trung
Thanh Trúc
Chính Trực
Thích Đức Trường
Du Trốc Tử
 
VẦN U
Nhật Uyển
 
VẦN V
Sư cô Tâm Văn
Phan Quang Việt
Thuý Vinh
***

Hãy bấm vào đây để xem các tác giả và dịch giả chỉ có một bài


Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử,

Để tiện cho phần quản lý thư mục, mục lục này chỉ liệt tên tác giả hoặc dịch giả có từ 2 bài trở lên. Các tác giả và dịch giả chỉ có một bài sẽ được liệt vào Mục lục chung

Trật tự của mục lục được sắp xếp theo thứ tự của mẫu tự TÊN tác giả hay dịch giả, chứ không tính theo họ và chữ lót. Ví dụ: Hoà thượng Thích Trí Quang sẽ nằm trong vần Q; Hoà thượng Thích Minh Châu sẽ nằm trong vần C; cư sĩ Trần Chung Ngọc sẽ nằm trong vần N và cư sĩ Chính Trực sẽ được liệt vào vần T

Nếu quý vị phát hiện các tác giả, dịch giả hoặc các bài đã đăng trong trang nhà ĐPNN nhưng bị sót trong danh sách thư mục tác giả này, kính xin quý vị vui lòng gởi email thông báo về thichnhattu@yahoo.com hay buddhismtoday@yahoo.com để ĐPNN kịp thời bổ sung. Chân thành cảm ơn chư tôn đức và quý Phật tử.

01-4-2001

CÁCH XEM CÁC TÁC GIẢ TRÊN MẠNG

Để xem các tác giả / dịch giả thông qua địa chỉ chi tiết trên mạng , quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây: 

-- Nếu tác giả / dịch giả là chư tôn đức tăng ni (Bắc tông) thì tên của quý vị trong thư mục này sẽ là http://www.buddhismtoday.com/tacgia/+ thich (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) +pháp danh (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) +.htm. Ví dụ: 

Hoà thượng Thích Trí Quang sẽ có địa chỉ thư mục trong ĐPNN là:

-- Nếu tác giả / dịch giả là chư tôn đức tăng ni (Nam tông) thì tên của quý vị trong thư mục này sẽ là http://www.buddhismtoday.com/tacgia/+ pháp danh (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) + .htm. Ví dụ: 

Hoà thượng Hộ Tông sẽ có địa chỉ thư mục trong ĐPNN là:

-- Nếu tác giả / dịch giả là quý cư sĩ Phật tử thì tên của quý vị trong thư mục này sẽ là http://www.buddhismtoday.com/tacgia/+ tênhọ (chữ thường, không có khoảng cách, không có dấu) +.htm. Ví dụ: 

Cư sĩ Chính Trực sẽ có địa chỉ thư mục trong ĐPNN là:
 
 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 

Phật giáo cho người bắt đầu | Phật Pháp | Kinh Điển | Nghi thức | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Từ điển

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát Đạo | Triết học PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | Giáo dục PG

 Văn hóa PG | Xã hội học PG | PG và Khoa học | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Ăn chay

Phật tích & Danh thắng | Đối thoại | Diễn Đàn | Xuân | Vu-lan-bồn | Điểm sách | Văn học | Truyện | Thơ | Tin Tức Phật Giáo

Nhạc | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả và dịch giả | Ban biên tập | Links
 Screen Savers | Tuyển tập ảnh | Mailing List | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/mucluc.htm
Cập nhật ngày   1-9-2005