...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ PHẠM KIM KHÁNH


 
 

.. .. .. .. .....Đức Phật và Phật pháp.   (sách)    HT. Narada;   Phạm Kim Khánh dịch
.....Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo. HT. Narada; Phạm Kim Khánh dịch Việt
.....Con Đường Tìm Chân Lý của Đức Phật  Phạm Kim Khánh
.....Bốn Chân Lý Thâm Diệu.   Phạm Kim Khánh
.....Thành Lập Giáo Hội Tỳ Khưu Ni, Người Phụ Nữ Vĩ Đại Nhất: Maha Pajapati Gotami. Tác giả: Piyadassi Mahathera; Dịch giả: Phạm Kim Khánh 
.....Hành thiền để giải phóng Tâm. Phạm Kim Khánh
.....Căn bản pháp hành Thiền.    Phạm Kim Khánh dịch
.....Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma).    HT. Narada;  Phạm Kim Khánh dịch
.....Những Bước Thăng Trầm.     Narada Maha Thera; Phạm Kim Khánh dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/phamkimkhanh.htm
Cập nhật ngày  29-5-2001