...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

HT. THÍCH THIỆN CHÂU 

(Mùng 7 tháng 1 Tân Mùi 1931 --  Rằm tháng 8 năm Mậu Dần 1998)


.. .. .. .. .....Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Châu.     Nguyên Đạo
.....Phật tử.     (sách)  HT. Thích Thiện Châu
.....Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển PGVN.    HT Thích Thiện Châu
.....Thiền Định với cuộc sống hôm nay.     HT. Thích Thiện Châu
.....16 chủ đề thiền quán niệm hơi thở.     HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Ba Tĩnh Lặng.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Bại Vong.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Bốn Niệm Xứ.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Giết Giận.     HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Những Con Thiêu Thân [1].      HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Phạm Hạnh.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Tham Sân Si.     HT. Thích Thiện Châu
 

.............................. TÁC PHẨM ĐANG ĐƯỢC DỊCH
.....Thich Thien Chau, Bhikshu. (1999) The Literature of the Personalists (Pudgalavadins) of Early Buddhism, tr. from the French, Les Sectes Personnalistes (Pudgalavadin) du Bouddhisme Ancien, by Sara Boin-Webb. Delhi: Motilal Banarsidass, 1st Ed.  1996. Dịch từ bản tiếng Pháp, hoàn tất đầu năm 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichthienchau.htm
Cập nhật ngày  1-10-2001