...

 
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 
CƯ SĨ TRẦN CHUNG NGỌC 

 
  
.. .. .. .. ......................PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC
.....Những đặc tính khoa học trong Phật Giáo.    Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo và khuôn mẫu toàn ký trong khoa học.    Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo và Vũ-trụ-học.    Trần Chung Ngọc
.....Phật Giáo và cuộc cách mạng khoa học.     Trần Chung Ngọc
.....Câu chuyện "Big bang."      Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo trong thời đại khoa học.     Trần Chung Ngọc
.....Con Người và Vũ Trụ.   Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo và sự tiến hoá tư tưởng nhân loại  Trần Chung Ngọc
.....Vài Nét Về Phật Giáo và Khoa Học Trần Chung Ngọc

.....................PHẬT GIÁO VÀ KY-TÔ GIÁO
.....Bản chất của chính sách Ky-tô giáo "hóa" Châu Á của Vatican và hướng phát triển đạo Phật trong thế kỷ 21.    Trần Chung Ngọc
.....Tôi đọc "Đất Việt" và "Hành Hương Đất Phật" của Phan Thiết. Trần Chung Ngọc
.....Con Đường Chuyển Hóa Hay Tản Mạn về... Phật & Giêsu. Trần Chung Ngọc
.....Vài cảm nghĩ về vụ Giáo hoàng "xưng thú 7 núi tội lỗi."   Trần Chung Ngọc
.....Tòa hình án Á châu -- Tây-ban-nha của Giáo Hoàng.   Nguyên tác: Mac Kher. Trích dịch: Trần Chung Ngọc
.....Quan niệm giải thoát trong Phật giáo & Gia-tô giáo.     Trần Chung Ngọc
.....Phật và Giêsu. Trần Chung Ngọc
.....Phiếm luận về gàn hay ghèn?      Trần Chung Ngọc
.....Đức Tin Công Giáo.   (sách)     Trần Chung Ngọc
.....Giê-su là ai?        Trần Chung Ngọc
.....Vài nhận định về cuốn: Từ Áo Cà Sa Đến Thập Tự Giá.  (điểm sách)  Trần Chung Ngọc 
.....Danh nhân trí thức Âu Mỹ nghĩ gì về Kitô giáo? Trần Chung Ngọc sưu tầm
.....Bí quyết chống Sa tăng    Trần Chung Ngọc 
.....John Paul II & Teresa: Từ huyền thoại đến thực chất   Trần Chung Ngọc
.....Vài nhận định về bài “Tìm Hiều Niết-bàn” của Lê Anh Huy.     Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo - Ki tô giáo đối chiếu qua những nhận định điển hình của một số danh nhân trí thức thế giới Trần Chung Ngọc Sưu Tầm

........................CÁC SÁNG TÁC KHÁC
.....Thiền sư Cưu-ma-la-thập (Kumarajiva) và pháp Đại Thừa.     Trần Chung Ngọc
.....Vô ngã (phần I)    Trần Chung Ngọc
.....Phật Giáo Trong Thế Kỷ Mới    ( sách ) Nhiều tác giả
.....ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. Trần Chung Ngọc
.....Ma Quân Quấy Nhiễu Sư Tăng [Nhưng Thất Bại !] Trần Chung Ngọc
.....Tản Mạn Về “THÓI ĐỜI ĐỐI KHÁNG” Trần Chung Ngọc
.....Tôi đọc : HIỂU THẾ NÀO VỀ « TỘI TỔ TÔNG » Của Nguyễn Thùy Trần Chung Ngọc
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/tranchungngoc.htm
Cập nhật ngày  2-12-2004