Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Tòa hình án Á châu - Tây ban nha của Giáo Hoàng
Trích dịch: Trần Chung Ngọc

Gần đây, Giáo hoàng (John Paul II) kêu gọi tăng gia nỗ lực cải đạo những người phi-GiaTô ở Á Châu. Giáo hoàng nói cải đạo là một nhân quyền. Giáo hoàng nói: "Cũng như trong thiên niên kỷ thứ nhất cây thập giá đã cắm chắc vào đất AⵠChâu, và, trong thiên niên kỷ thứ nhì, vào Mỹ Châu và Phi Châu, có thể thiên niên kỷ Ki Tô thứ ba sẽ chứng kiến một sự được mùa lớn về đức tin trên lục địa rộng lớn và quan trọng này." Giáo hoàng nói giáo hội công nhận những gì chân thật và thánh thiện trong những tôn giáo như Phật Giáo, AᮠĐộ Giáo và Hồi Giáo, nhưng chỉ có Chúa Ki Tô là có thể mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi chung cùng.

Sự du nhập của Ki Tô Giáo vào Aⵍ Châu, Mỹ Châu, UChâu, và phần lớn Phi Châu và vùng Thái Bình Dương đã đưa tới sự hủy diệt một cách có hệ thống, toàn bộ những tôn giáo và nền văn hóa đa thần có trước thời đại KiTô. Thật vậy, cuốn thánh kinh, với sự hỗ trợ của súng ống, đã dùng để trao đổi lấy đất đai của các thổ dân địa phương. (1)

Phát ra từ giáo hoàng, chức sắc cao nhất của Gia Tô Giáo, lời kêu gọi cải đạo là một lời Tuyên Chiến chống nền văn hóa Á Đông, các tôn giáo Á Đông, và xã hội Á Đông nói chung, AᮠĐộ Giáo nói riêng. Sách lược cải đạo quần chúng vào Ki Tô Giáo mưu toan phá hủy linh hồn của Á Châu, cấy ghép vào đó một triết lý mà Á Châu không cần đến. Á Châu không cần đến bất cứ một bài học nào về tôn giáo và lòng mộ đạo từ bất cứ ai.

Tại sao mà một tôn giáo lại có thể toan tính loại trừ một tôn giáo khác qua sách lược cải đạo quần chúng? Thật là rõ ràng, Giáo hoàng đang theo đuổi chính sách diệt tôn giáo (religious cleansing) Á Đông. Phương cách hiểm độc và dã tâm (malicious and predatory) này thật là quá sức phi luân (immoral) và vô đạo đức (unethical). Cái gì làm cho Giáo hoàng nghĩ rằng tôn giáo của ông là tôn giáo chân thật duy nhất? Đó là sự tự phong và sự bất khoan nhượng đi đến cực đoan. Ông ta có thể có quyền tin như vậy, nhưng ông ta không có quyền tổ chức một sự tấn công có phối hợp (concerted attack) vào các xã hội khác để hủy diệt bản chất của những xã hội này.

Sự cải đạo quần chúng đã gây nên sự chia rẽ chính trị trong nhiều quốc gia. Giáo hoàng sẽ gây nên sự bất ổn định chính trị ở Á Châu với sách lược cải đạo này…Điều tệ hại nhất về hầu hết những hoạt động cải đạo của Ki Tô Giáo ở AᮠĐộ là những hoạt động này đặt nặng vào bả vật chất. Ngụy trang sau bộ áo dịch vụ y tế và xã hội, nhiều nhà truyền giáo Ki Tô đã ép buộc hữu hiệu đám dân nghèo phải theo Ki Tô Giáo. (2) Thượng đế của ai có thể hoan hỉ với sự gian dối như vậy?

Sự đạo đức giả của giáo hoàng thật sự làm cho người ta sửng sốt. Năm ngoái, trong một cuộc công du Châu Mỹ La Tinh, ông ta đã buộc tội những nhà truyền giáo Tin Lành là giẫm chân lên đàn con chiên của ông ta! (3) Ngày nay, cũng ông giáo hoàng đó lại tuyên bố rằng cải đạo là một nhân quyền. Vậy thì, Vatican có công nhận tôn giáo nào khác ngoài Gia Tô Giáo? Hiển nhiên là Giáo hoàng muốn sự cải đạo chỉ có một chiều vào Ki Tô Giáo. Trong khi đánh bóng dịch vụ và tình thương của Gia Tô, qua niềm tin vô lý hung hăng của ông và thuyết không khoan nhượng về "một tôn giáo chân thật duy nhất", Giáo hoàng đã chứng tỏ rằng sự khoan nhượng và tốt đẹp của AᮠĐộ Giáo chẳng có gì đáng kể.

Aᮠđộ giáo không phán xét các tôn giáo khác, và các tín đồ AᮠGiáo đã lịch sự chấp nhận các tín đồ Ki Tô trong những cộng đồng của họ. Họ chỉ đơn giản yêu cầu Giáo hội Gia Tô hãy miễn cho họ cái số phận của Aⵍ Châu và Mỹ Châu. Thỏa mãn với tôn giáo của họ, những tín đồ AᮠGiáo không thích người ngoài mưu toan thay đổi tôn giáo và chính trị dân tộc họ qua sự cải đạo quần chúng với sự sắp đặt cẩn thận. Nhưng Giáo hoàng đòi hỏi phải cải đạo quần chúng. Ông ta không có một khuyến khích nào để đối xử với nhau tử tế và hòa hợp. Tín đồ AᮠGiáo sẵn sàng sống cùng với các tín đồ Ki Tô. Họ chỉ yêu cầu có một điều: Giáo hội Gia Tô đừng có tìm cách loại bỏ AᮠGiáo bằng cách cải đạo dân Aᮬ nghĩa là thay đổi AᮠĐộ vĩnh viễn. Những tín đồ Ki Tô hiện đang sống ở AᮠĐộ có thể sống tự do nhưng đừng có toan tính cải đạo người khác. Bảo vệ lãnh thổ, sự tự do và văn hóa có phải là một nhân quyền căn bản nhất hay không? (4)

Giáo hoàng nói về "gặt mùa đức tin ở Á Châu" làm như những tín đồ AᮠGiáo và các tôn giáo khác chỉ là những ngũ cốc, chờ đợi để bị gặt hái và tích trữ vào trong vựa chứa. Có thể có một số người thích được gọi như một đàn trâu bò (flock of cattle) [có lẽ flock of sheep (đàn chiên) đúng hơn. TCN], nhưng những tín đồ AᮠGiáo không thích bị coi như là mùa màng bất động, không có sự sống, không thể bảo vệ chính mình. Trong khi tham gia một cuộc họp đa tôn giáo, Giáo hoàng nói đến đối thoại, sự hiểu biết, và sự đoàn kết giữa các tôn giáo. Ngày hôm sau, ông ta quay trở lại nhấn mạnh Ki Tô Giáo là tôn giáo chân thật duy nhất, và kêu gọi tín đồ đi cải đạo Á Châu. Đây là sự đạo đức giả và lừa dối cố ý tệ mạt nhất.

Giáo hoàng cương quyết loại trừ AᮠGiáo và nền văn hóa AᮠDộ bằng chủ trương cải đạo quần chúng Aᮠvào Ki Tô Giáo chẳng khác gì chủ thuyết Taliban trong thời Trung Cổ. Những tín đồ Hồi Giáo tiêu diệt những kẻ ngoại đạo bằng gươm giáo; Giáo hoàng có cùng chủ trương qua sách lược cải đạo. Kết quả cũng như nhau. Báo chí Tây phương không giữ một vai trò xác thực trong vấn đề này. Luôn luôn, những bản tường trình từ những hãng thông tin Associated Press và Reuters mô tả những nhóm người A⮠Giáo chống lại toan tính của Giáo hoàng xâm chiếm tôn giáo của họ như là những kẻ "cứng rắn" hoặc "cuồng tín". Vậy thì, có nên gọi cái nhóm (Gia Tô. TCN) cho rằng "chỉ có đạo của ta là đúng", là "cứng rắn", "cuồng tín" và "phát xít" hay không? Trong khi đó, những tín đồ AᮠGiáo sẵn sàng sống chung với mọi tín đồ tôn giáo khác - chỉ không muốn bị những người kia nuốt - thì lại bị mạ lỵ. Thật ra, bất cứ nhóm nào tuyên bố là mình duy nhất và tin rằng mọi người khác sai, và nhất là tích cực tìm cách loại trừ các nhóm khác, thì đã vô hiệu hóa mọi yêu sách của mình về những đặc quyền hoặc sự khoan nhượng từ phía những nhóm khác. Điều hết sức cần đến hiện nay là sự khoan nhượng tôn giáo và sống chung hòa bình. Các tôn giáo có thể tiếp tục tin vào tôn giáo của mình, nhưng không nên tìm cách hủy diệt các tôn giáo khác. Mọi sự tấn công có tổ chức vào một tôn giáo nào cũng sẽ mang bất hạnh đến mọi người.


Chú thích của người dịch

(1) Giám mục Nam Phi Desmond Tutu than: "Chúng tôi có đất đai và họ tới với cuốn Thánh kinh. Chúng tôi tin họ, nhắm mắt cầu nguyện, Thánh kinh trên tay. Khi chúng tôi mở mắt ra thì chúng tôi có cuốn Thánh kinh và họ có đất đai của chúng tôi." (We have our lands and they came with their Bible. We believe in them and we pray with the Bible in our hands and our eyes closed. When we open our eyes, we have the Bible and they have our lands.)  [trở về]

(2) Phù hợp với câu "Theo đạo có gạo mà ăn" của người Việt Nam. [trở veݼ/font>

(3) Thật ra, giáo hoàng John Paul II lên án những nhà truyền giáo Tin Lành ở Nam Mỹ là "những con chó sói đói mồi..gây bất hòa và chia rẽ trong những cộng đồng của chúng ta." (ravenous wolves..causing discord and division in our communities.). [trở veݼ/font>

(4) Giáo hoàng John Paul II khuyên: "Các quốc gia phải gìn giữ nền văn hóa của mình như là biểu thị của phẩm cách quốc gia." (Countries must preserve their culture as an expression of national dignity).  [trở veݼ/font>


By Mac Kher (Greenwich Village Gazette)

[trở về bản dịch]

Recently, the Pope called for stepping up conversion in Asia. The Pope said that religious conversion is a human right. "Just as the first millennium saw the cross firmly planted in the soil of Europe, and, the second, in America and Africa, so may the third Christian millennium witness a great harvest of faith on this vast and vital continent" the Pope said. The Pope said the Church acknowledged what was true and holy in such religions as Buddhism, Hinduism and Islam, but only Christ offered the way to ultimate salvation. The advent of Christianity in Europe, Americas, Australia, and large parts of Africa and the Pacific led to the systematic and complete elimination of the pre-Christian polytheistic religions and cultures. Truly, the bible was exchanged for the native lands with the help of the gun. Coming from Pope, the highest official of Catholicism, this call to conversion is a Declaration of War against Asian culture, Asian religions, and Asian society in general, and Hinduism in particular. Mass-conversion to Christianity seeks to destroy the soul of Asia, transplanting an un-needed philosophy. Asia does not need any lesson in religion or piety from anybody. Why should one religion try to eliminate other through mass-conversions? Clearly, the Pope seeks to achieve religious cleansing of Asia. This malicious and predatory approach is highly immoral and unethical. What makes the Pope think that his is the only true religion? This is self-righteousness and intolerance to the extreme. He may have the right to believe so, but he has no right to organize a concerted attack on other societies to destroy their very nature. Mass religious conversions have caused political partitions of many nations. The Pope will cause political instability in Asia through mass-conversions. In fact massive and active conversion is akin to alienating the affections of one partner in a happy marriage. The worst thing about most of the Christian conversions in India is that they are influenced heavily by economic inducements. Under the garb of medical and social service, many Christian missionaries effectively blackmail poor people into Christianity. Whose God can be happy with such fraud? The hypocrisy of Pope is really amazing. Last year during his Latin American tour, he had blamed the Protestant of poaching his flock! The same Pope today claims that religious conversion is a human right. Well, does the Vatican recognize any religion other than Catholicism? Obviously the Pope wants a one-way street of conversion to Christianity. While waxing eloquent about service and love, the Pope through his chauvinist and hardline theory of "only one true religion" makes it clear that the tolerance and goodness displayed by Hinduism counts for nothing. Hinduism is non-judgmental, and Hindus have graciously accepted the Christians amongst them. The Hindus simply ask the Church to spare them the fate of Europe and Americas. Satisfied with their religion, the Hindus do not like outsiders seeking to change their religious and political demography through orchestrated mass-conversions. But the Pope insists on mass-conversions. He leaves no incentive in being nice and accommodating. If the Communists had been allowed to operate legally in the USA, they would have - through their zeal and trickery and sophistry - changed the very nature of the United States. The US did the right thing to preserve its inherent nature by banning the Communists outright. But the Hindus are willing to live with Christians. They ask for only one thing: that the Church not seek to eliminate Hinduism through conversions, thus changing India forever. The existing Christians can live freely without trying to convert others. Isn't guarding one's land, liberty and culture the most basic human right? The Pope talks about "harvesting faith in Asia" as if the Hindus and others are mere crops, waiting to be cut off and stored in the elevator. Some may like being portrayed as a flock of cattle, but the Hindus dislike being shown as lifeless, immobile crops who can not protect themselves. While attending an inter-faith meeting, the Pope talked about dialogue, understanding, and solidarity between religions. The next day he reverted back to his insistence on Christianity as the only true religion, and gave a call to convert Asia. This is hypocrisy and duplicity at its worst. The Papal determination to eliminate Hinduism and Indian culture by converting masses to Christianity is barely one step short of medieval Talibanism. The medieval Islamites seek to eliminate the infidels through the sword; the Pope seeks to achieve this through mass-conversions. The end result is same in both cases. The Western press is not playing a positive role in this whole episode. Invariably, the reports from the Associated Press and Reuters suffix the word "hard-line" or "zealot" when describing Hindu groups which are resisting the Pope's attempts to take over their religion. Pray tell, shouldn't the party that says "only my way is correct" be described as hard-line, zealots and fascists? Instead, Hindus who are ready to co-exist with others - without being gobbled up by others - are maligned. In fact any group which claims exclusivity and believes that all others are wrong, and which on top actively tries to eliminate the other groups forfeits its claims to any special rights, privileges or tolerance from others. The dire need of the hour is religious tolerance and co-existence. The religions may continue to believe in themselves, but they should not seek to destroy others. Any organized offensive on a religion will invite doom for everybody. We all must realize that God is too big to fit into one religion.

http://www.buddhismtoday.com/viet/doi/005-hinhan.htm

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về mục "Đối thoại"

Đầu trang