...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG NGỘ


 
 

.. .. .. .. .....Thiền Sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh độ.   Thích Đồng Ngộ dịch
.....Trí Khải: người sáng lập tông phái đầu tiên của Phật giáo Trung Quốc. Phương Quang Hoa; Thích Đồng Ngộ dịch
.....Đại sư Pháp Tạng, người tập đại thành tông Hoa Nghiêm  Đỗ Trị Bình;
Đồng Ngộ  dịch
.....Đại sư Pháp Tạng, người tập đại thành tông Hoa Nghiêm  (phần 2)  Đỗ Trị Bình;
Đồng Ngộ  dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichdongngo.htm
Cập nhật ngày  1-11-2001