...

 
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 
HT. THÍCH MINH CHÂU 

  
.. .. .. .. ........................................SÁNG TÁC
.....So sánh kinh Trung A-hàm chữ Hán và kinh Trung Bộ chữ Pàli.  (sách) HT. Thích Minh Châu; Thích Nữ Trí Hải dịch Việt 
.....Đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa. (sách)  N. Dutt; HT. Thích Minh Châu dịch
.....Đạo đức trong nếp sống người Phật tửHòa thượng Thích Minh Châu
.....Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới.   Hòa thượng Thích Minh Châu
.....Đạo Phật và chữ Hiếu.   HT. Thích Minh Châu
.....Người Việt Nam thương mẹ kính cha.     HT. Thích Minh Châu
.....Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu
.....Đức Phật của chúng ta.    HT. Thích Minh Châu
.....Tiến Trình Giải Thoát của Đức Phật khi Ngài Thành Đạo.     HT.Thích Minh Châu
.....Trí tuệ trong Đạo Phật.   HT. Thích Minh Châu
.....Giới thiệu pháp Thiền Nguyên thủy của Đức PhậtHT. Thích Minh Châu
.....Cần chấm dứt ngay các hành động phi văn hóa.        HT. Thích Minh Châu
.....Những Lời Dạy của đức Phật về Hoà Bình. (sách)    HT. Thích Minh Châu
.....Năm giới: Một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc.   HT. Thích Minh Châu
.....Kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh số 22, Trung Bộ).   Thích Minh Châu
.....Đức Phật  xử sự khi được cung kính, cúng dường   Hòa thượng Thích Minh Châu
.....Đức Phật và Con Người Hiện Đại        Hòa thượng Thích Minh Châu

...................................DỊCH KINH TẠNG
.....Kinh Trung Bộ (gồm 152 bài Kinh) .   HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Tăng Chi Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Tương Ưng Bộ (trọn bộ).     HT. Thích Minh Châu dịch
.....Tiểu Bộ Kinh (gồm 15 tập):    Giới thiệu và Mục lục
..........1.Tiểu Tụng   2. Kinh Pháp Cú   3. Kinh Phật Tự Thuyết.   HT. Minh Châu dịch
..........4. Kinh Phật Thuyết Như Vậy   5. Kinh Tập.     HT. Thích Minh Châu dịch
..........8. Trưởng Lão Tăng Kệ  9. Trưởng Lão Ni Kệ.   HT. Thích Minh Châu dịch

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichminhchau.htm
Cập nhật ngày  8-4-2005