Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Kinh Pháp Cú
HT. Thích Minh Châu dịch

Phần I: Phẩm 1-5

1. Phẩm Song Yếu
2. Phẩm Không Phóng Dật
3. Phẩm Tâm
4. Phẩm Hoa
5. Phẩm Kẻ Ngu

6. Phẩm Hiền Trí
7. Phẩm A-la-hán
8. Phẩm Ngàn
9. Phẩm Ác
10. Phẩm Hình Phạt

 

11. Phẩm Già
12. Phẩm Tự Ngã
13. Phẩm Thế Gian
14. Phẩm Phật đà
15. Phẩm An Lạc
16. Phẩm Hỷ Ái

17. Phẩm Phẫn Nộ
18. Phẩm Cấu Uế
19. Phẩm Pháp Trụ
20. Phẩm Đạo

 

Phần V: Phẩm 21-4

21. Phẩm Tạp Lục
22. Phẩm Địa Ngục
23. Phẩm Voi
24. Phẩm Tham Ái

25. Phẩm Tỷ-kheo
26. Phẩm Bà-la-môn


Phẩm 1-5 | Phẩm 6-10 | Phẩm 11-16 | Phẩm 17-20 | Phẩm 21-4 | Phẩm 25-26


http://buddhismtoday.com/viet/kinh/pali/phapcu0.htm

Chân thành cảm ơn cư sĩ Bình Anson đã gởi tặng bản điện tử. ĐPNN, 1-2-2001

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Kinh điển"

Đầu trang