...

 
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 
CƯ SĨ QUÁN NHƯ

 
  
.. .. .. .. .....Phật Giáo trước những vấn đề thời đại    Phỏng vấn Đức Đạt lai Lạt ma; Quán Như dịch
.....Ðạo Ðức Phật Giáo và Kỹ Thuật Tạo Sinh trong Khoa Di Truyền Học  Quán Như
....Phật Giáo Trong Thế Kỷ Mới    ( sách ) Nhiều tác giả
.....Phật Giáo Dưới Góc Độ Hiện Đại và Hậu Hiện Đại Quán Như
.....Tâm Hiện Đại Quán Như Phạm Văn Minh
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/quannhu.htm
Cập nhật ngày  10-02-2005