...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

SƯ THIỆN MINH 


 
 

.. .. .. .. .....Bốn Pháp Hành Tạo Niềm Vui Hạnh Phúc. Tỳ kheo  Thiện Minh
.....Hiếu thảo là bổn phận của những người con.     Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Chữ hiếu theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông.     Tỳ-kheo Thiện Minh 
.....Vấn đề ẩm thực trong đạo Phật. (sách)   Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
.....Thân cận người trí là pháp hành tạo niềm vui an lạc.     Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Làm phước - pháp hành tạo niềm vui an lạc.    Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa.   Ven. Dr.W.Rahula; Thích Thiện Minh dịch
.....Hôn Nhân Hạnh Phúc.   (sách)  HT. Sri K. Dhammananda; Tỳ-kheo Thiện Minh dịch
....Lợi ích của sự hành Thiền.     HT. Dhammananda; Tỳ kheo Thiện Minh dịch 
....Chín yếu tố phát triển thiền quán.   (sách)  S. U Kundalàbhivamsa; Tỳ kheo Thiện Minh dịch
....Mùa Phật đản trong truyền thống Nam tông.    Tỳ kheo Thích Thiện Minh 
....Năm địa điểm hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo Nguyên thủy.  Tỳ kheo Thiện Minh

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thienminh.htm
Cập nhật ngày  4-5-2001