...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ MINH THÔNG


 
 

.. .. .. .. .....Thiền nội quán và khủng hoảng môi sinh.  Prof. Lily de Silva; Cư sĩ Minh Thông dịch Việt
.....Đức Phật Thích Ca: con đường từ khổ hạnh đến giác ngộ.    Minh Thông
 

....................................TỪ ĐIỂN ĐANG BIÊN TẬP
.....Từ Điển Đối Chiếu Phật Học (sắp hoàn tất)
 

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Rhys Davids, T. W, & Stede. (1997). Pali-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1st Ed. 1921. Cư sĩ Minh Thông dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/minhthong.htm
Cập nhật ngày  1-10-2001