Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ TÂM DIỆU

Biên tập trang Thư Viện Hoa Sen


.. .. .. ..
.....Quan điểm ăn chay của đạo Phật  (sách)   Tâm Diệu
.....Đức phật có thuyết pháp hay không thuyết pháp.   Tâm Diệu Nguyên Quang
.....Bơ và Viên Đá Cuội.    Thiền sư S.N. Goenka;  Tâm Diệu dịch
.....Chung một niềm đau     Tâm Diệu
.....Phật tử có nên là người ăn chay hay không?    Dr. D. P. Atukorale; Tâm Diệu dịch
.....Ý nghĩa Vu-lan     Tâm Diệu
.....Hái lộc đầu xuân.   Tịnh Thủy
.....Thể Thao và Chế Độ Ăn Chay Giúp Ngăn Ngừa Bệnh Tiểu Đường   Tâm Diệu

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/tamdieu.htm
Cập nhật ngày  1-1-2006