...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

SƯ CÔ THÍCH NỮ VÂN LIÊN 


 
 

.. .. .. .. .....Giáo dục Phật giáo.  Giáo sư Ananda W. P. Guruge; Thích Nữ Vân Liên dịch
.....Vai trò xã hội của Phật giáo Thái Lan.   Dr. Mahesh Kumar Sharan; Thích nữ Vân Liên dịch
.....Đóa hồng dâng Mẹ.    (thơ)    Thích Nữ Vân Liên
.....Giáo dục và tình thương.    Thích Nữ Vân Liên
 

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Kalupahana, David J. (1987) The Principles of Buddhist Psychology. Albany: The State University of New York. Thích Nữ Vân Liên dịch, hoàn tất đầu năm 2003
.....De Silva P.  (1979). An Introduction to Buddhist Psychology. London: MacMillan. Thích Nữ Vân Liên dịch, hoàn tất đầu năm 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnuvanlien.htm
Cập nhật ngày  18-10-2001