...

 
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 
CƯ SĨ TÂM HÀ - LÊ CÔNG ĐA

 
  
.. .. .. .. .....Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.    Tâm Hà Lê Công Đa 
.....Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử.     Tâm Hà Lê Công Đa
.....Introduction to Buddhism in Viet Nam & Vietnamese Zen.  Tâm Hà Lê Công Đa
.....Về Một Cái Website mang Tên “Vietnam Buddhism”     Tâm Hà Lê Công Đa
....Bồ Tát Địa Tạng trong Truyền Thống Phật Giáo Nhật Bản        Tâm Hà Lê Công Đa
....Khoa học và Phật giáo: Trước ngã tư đường Tâm Hà Lê Công Đa dịch
.....Trần Nhân Tông Và Dấu Ấn Tâm Linh Việt Phật Tâm Hà Lê Công Đa

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Dalai Lama, His Holiness (1996)  Beyond Dogma: The Challenge of the Modern World.  Delhi: Rupas & Co.  Tâm Hà – Lê Công Đa dịch, hoàn tất năm 2003
.....Joshi, Lalmani. (1987). Studies in the Buddhistic Culture of India. Delhi: Motilal Banarsidass, 1st ed. 1967. Tâm Hà – Lê Công Đa dịch, hoàn tất năm 2003
 

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/tamha.htm
Cập nhật ngày  1-04-2005