...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ TÂM MINH HẠNH 


 
 

.. .. .. .. .....Cộng đồng thế giới và sự cần thiết cho trách nhiệm phổ quát. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14;   Nguyên Tâm và Tâm Đăng chuyển ngữ
.....Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật.  HT.  P.A. Payutto;  Minh Hạnh chuyển ngữ
.....Đạo Phật trong thế kỷ 20.   Nguyên Tâm và Tâm Đăng dịch
.....Hành trình vào đạo Phật.   Elizabeth J. Harris;   Nguyên Tâm và Tâm Đăng trích dịch
.....Thực tập từ bi quán cho trẻ thơ.     Nguyên Tâm và Tâm Đăng soạn

.........................................................THƠ 
.....Uống Nước Nhớ Nguồn.      Võ Minh Long Châu
.....Y Nguyên.      Võ Minh Long Châu
.....Sá gì đâu một cõi đi về!   Tâm Minh Hạnh
 

...................................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Payutto, Bhikkhu P. A.  (1994) Buddhist Solutions for the Twenty-First Century, translated and compiled by Bruce Evans. Bangkok: Buddhadhamma Foundation. Tâm Minh Hạnh dịch, hoàn tất năm 2003
.....Payutto, Bhikkhu P.A. (1992) Buddhist Economics – A Middle Way for the Market Place, tr. by Dhammavijaya and Bruce Evans, compiled by Bruce Evans and Jourdan Arensen. Bangkok: Buddhadhamma Foundation. Tâm Minh Hạnh dịch, hoàn tất năm 2003
.....Dalai Lama, His Holiness, the. & Ouaki, Fabien(1999) Imaging All the People: A Conversation with the Dalai Lama on Money, Politics, and Life as It Could Be. Boston: Wisdom Publications. Tâm Minh Hạnh dịch, hoàn tất 2003
.....Dalai Lama, His Holiness, the. (2001) Answers: Discussions with Western Buddhists, edited by Jose' Ignacio Cabezo'n. Snow Lion. Tâm Minh Hạnh dịch, hoàn tất 2003
.....Jacobson, Nolan P. (1988) The Heart of Buddhist Philosophy. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois Press. Tâm Minh Hạnh dịch, hoàn tất 2004

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/tamminhhanh.htm
Cập nhật ngày  15-10-2001