...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ TRẦN NGUYÊN TRUNG


 
 

.. .. .. .. .....Từ ngữ Phật học Việt Anh   (sách)  Trần Nguyên Trung
Vần A | B | C | D | Đ | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | T2 | U | V | X | Y | Tham khảo
.....Một chuyến hành hương Trung Quốc   (sách)   Trần Nguyên Trung
.....Hành hương Nhật Bản   Trần Nguyên Trung

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Kalupahana, David J (1975) Causality: The Central Philosophy of Buddhism. Honolulu: The University Press of Hawaii.   Trần Nguyên Trung dịch, hoàn tất 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/trannguyentrung.htm
Cập nhật ngày  1-2-2002