...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

HOÀ THƯỢNG NARADA

 (17 - 7 - 1898  đến  2 - 10 - 1983)
 


.. .. .. .. .....Đức Phật và Phật pháp.   (sách)    HT. Narada
.....Thi Kệ Pháp Cú Kinh  (sách)    HT. Narada; Tịnh Minh dịch 
.....Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Đạo. HT. Narada
.....Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật. Hòa Thượng Narada
.....Những Bước Thăng Trầm.     Narada Maha Thera; Phạm Kim Khánh dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/narada.htm
Cập nhật ngày  1-10-2001