...


 Trang Tiếng Anh

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

TUỆ MINH ĐẠO - NGUYỄN ĐỨC CAN

 
 
.. .. .. .. .....Sự tích Bồ-tát Quán Thế Âm   Tuệ Minh Đạo
.....Ký sự chùa Hương  Tuệ Minh Đạo
.....Tìm hiểu định nghĩa “Tạo hoá, sắc tạo và tâm tạo” Tuệ Minh Đạo
.....Vu-lan mùa Báo hiếu   Tuệ Minh Đạo
.....Từ Bi và Trí Tuệ "Con Người và Đạo Phật, Mê hay Ngộ"      Cư Sĩ Tuệ Minh Đạo
.....Sự Tích Quan Thế Âm Bồ Tát       Cư Sĩ  Tuệ Minh Đạo
.....Ngũ Uẩn Trong Bát Nhã Tâm Kinh    Cư Sĩ Tuệ Minh Đạo
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"
...

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/tueminhdao.htm
Cập nhật ngày  01-02-2005