...

 
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 
HT. THÍCH MINH CẢNH

 
  
.. .. .. .. .....Đáp những câu hỏi về Thiền Tịnh.    HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Thiền Tông "hổ lốn" trong bụng Tô Đông Pha.   HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Cú lộn nhào của Tế Điên.     Đồ Khùng dịch
.....Tính trọng yếu của Phật pháp trong xã hội hiện nay.   HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Chiếc quạt rách.  (truyện)  TT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Phật thuyết A-di-đà Kinh diễn giải.   Nguyên tác chữ Hán: HT. Tuyên Hoá;   HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Trường Hạ ngày xưa ở Nam Bộ   HT. Thích Minh Cảnh
.....Chánh giác và giải thoát     HT. Thích Minh Cảnh dịch
.....Phật Giáo Nguyên Thuỷ        Hoà Thượng Thánh Nghiêm  -  Minh Cảnh dịch
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichminhcanh.htm
Cập nhật ngày  1-10-2001