...

 
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 
ĐỨC DALAI LAMA THỨ 14

 
  
.. .. .. .. .....Đạo đức thiên niên kỷ.  (sách)  Đức Dalai Lama thứ 14;  Linh Thuỵ dịch
.....Cộng đồng thế giới và sự cần thiết cho trách nhiệm phổ quát. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14;   Nguyên Tâm và Tâm Đăng chuyển ngữ
.....Lòng Từ Bi và Con Người.   Đức Dalai Lama thứ 14;  Mỹ Thanh dịch
.....Sự nghịch lý trong thời đại chúng ta    Đức Dalai Latma 14;   Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....TấmLòngRộngMở    (sách)  Dalai Lama    -    Lê Tuyên biên dịch 
.....Bảy bước tu tập tâm Đạt Lai Lạt Ma – Như Nguyện dịch
.....Đức Đạt Lai Lạt Ma: Hỏi và Đáp Đạt Lai Lạt Ma – Như Nguyện dịch
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/dalailama.htm
Cập nhật ngày  1-1-2005