...

 
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 
ĐĐ. THÍCH NGUYÊN HIỀN 

 
  
.. .. .. .. .....Tìm hiểu về Vu-lan.      Thích Nguyên Hiền
.....Quả vị giác ngộ dưới cội bồ-đề.     Thích Nguyên Hiền
.....Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm. Thích Nguyên Hiền biên soạn
.....Hình ảnh thi ca trong Tham Đồ Hiển Quyết của Viên Chiếu Thiền Sư.   Thích Nguyên Hiền
.....Định Huệ Tương Tư Ca.    Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư; Thích Nguyên Hiền dịch
.....Tìm hiểu về tín ngưỡng Di-lặc.   Thích Nguyên Hiền
.....Các loại hình nghệ thuật trong nền văn hóa Phật giáo.    Thích Nguyên Hiền
.....Tìm hiểu hiện tượng Lâm-tỳ-ni.     Thích Nguyên Hiền
.....Bối cảnh xã hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền
.....Nguyên lý Mẹ trong tín ngưỡng và văn hoá Việt Nam.   Thích Nguyên Hiền
.....Nói với đàn hậu tấn       Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư; Thích Nguyên Hiền dịch 
.....Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh   Thích Nguyên Hiền
.....Đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Du    Nhất Thanh 
.....Sự khác nhau giữa hai đoạn trong Kinh A - Di – Ðà     Trí Ðắc hỏi, Thích Nguyên Hiền trả lời
.....Đức Đạt Lai Lạt Ma   Và lễ hội KARACHAKRA         Thích Nguyên Hiền

]
....................................................TRUYỆN
.....Xoáy.     Nhất Thanh
.....Còng già bỏ tổ.    Nhất Thanh 
.....Cuộc hội ngộ trên Ngũ Hành sơn    Nhất Thanh
 

....................................................TUỲ BÚT
.....Giọt lệ của Phật.     Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền
.....Đoản khúc không lời   Hạ Vân
 

..........................................................THƠ 

.....Mẹ và thơ.    Nhất Thanh
.....Chùm thơ Yên Tử.     Nhất Thanh
.....Cõi tang.      Nhất Thanh
.....Lặng lẽ nơi này.     Nhất Thanh
.....Ngắm núi.    Nhất Thanh

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnguyenhien.htm
Cập nhật ngày  1-8-2002