...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH DIỆU


 
 

.. .. .. .. .....Ý nghĩa Phật thành đạo và các giá trị thực tiễn.     Thích Minh Diệu
.....Giới Thiệu về Thiền Vipassana.   Thích Minh Diệu dịch
.....Hai Phương Cách Hành Trì Thiền Minh Sát;  Tỳ Kheo Bodhi; Thích Minh Diệu dịch
.....Những Bài Giảng Tóm Tắt của Khóa Thiền Minh Sát Mười Ngày. (sách)  Thích Minh Diệu dịch 
.....Phương Cách Dạy Phật Pháp cho Trẻ Em.  Dr. Helmuth Kalr; Thích Minh Diệu  dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichminhdieu.htm
Cập nhật ngày  2-6-2001