Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐĐ. THÍCH QUANG THẠNH

Thich Quang Thanh


.. .. .. ..
.....Tìm hiểu về giới luật (sìla) trong Phật giáo.    Thích Quang Thạnh
.....Sự giác ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hoá tâm linh.    Thích Quang Thạnh
.....Kính tiếc cố Hoà thượng Thích Thiện Siêu    Thích Quang Thạnh
.....Tìm hiểu về sự xuất gia va tu học của Sĩ Đạt Ta      Thích Quang Thạnh
.....Vai trò của tu sĩ Phật giáo ở xã hội đương thời    Thích Quang Thạnh
.....Tưởng niệm HT Thích Trung Quán      Thích Quang Thạnh
.....Nhớ mãi trong tôi   Thích Quang Thạnh
.....Đối diện nghịch cảnh và khổ đau    Thích Quang Thạnh
.....Người hoằng pháp Phật giáo hiện đại với phương diện kinh tế       Đại đức Thích Quang Thạnh
.....Tuổi trẻ Phật giáo trong thời kỳ hội nhập Tỳ kheo Thích Quang Thạnh
.....Ba Đề Nghị Về Sự Phổ Biến Phật pháp Trong Thời đại Nhập thế  Đại Đức Tiến Sĩ Thích Quang Thạnh

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Bechert, H. & Gombrich R. F. (Eds) (1984). The World of Buddhism. London: Thames & Hudson. Thích Quang Thạnh dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichquangthanh.htm
Cập nhật ngày  1-8-2006