...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

SƯ CÔ THÍCH NỮ DIỆU HƯƠNG


 
 

.. .. .. .. .....Tôn giáo trong thời đại khoa học.  HT. K. Sri Dhammananda;  Diệu Hương dịch
.....Phật giáo hôm nay và ngày mai.   Nandadeva Wijesekera;   Diệu Hương dịch
.....Lịch sử cây Bồ-Đề tại Bồ-Đề Đạo Tràng.   Diệu Hương
.....Sự đóng góp của Đông Nam Á trong việc duy trì ngôi đại tháp Bồ-Đeà.   Diệu Hương dịch
.....Thông điệp giáo dục của đức Phật.   Diệu Hương
.....Tôn giáo này là gì?    HT. K.Sri. Dhammananda; Thích Nữ Diệu Hương dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichdieuhuong.htm
Cập nhật ngày  1-4-2001