...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
..
SƯ CÔ THÍCH NỮ LỆ TÂM

 
 
  .. .. .. .. .....10 ngày (20-12-1999 đến 29-12-1999) giảng pháp của Đức DALAI LAMA tại Bồ Đề Đạo Tràng (Aán Độ). Lệ Tâm
.....Dự Án Xây Dựng Tượng Phật Di Lặc  tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ.   Lệ Tâm
.....Đức Dalai Lama và những ngày đầu thiên niên kỷ của năm 2000 tại Sarnath (Lộc Uyển).   Lệ Tâm
.....SAKYADHITA : Hội Phụ nữ Phật Giáo Thế Giới.   Lệ Tâm
.....Phật giáo và các vấn đề thời đại.  G. P. Malalasekera;  Lệ Tâm dịch
.....Chết là một Món Quà, là một Đạo Sư. Karma Lekshe Tsomo; Lệ Tâm dịch
.....Vài đề nghị về sự phát triển Bồ-Đề Đạo Tràng.   Lệ Tâm dịch
.....Tôi không dám khinh quý ngài . . .    Nguyên tác: Mick Kiddle;  Lệ Tâm dịch
.....Vài nét về Phật giáo ở Châu Á và Châu Âu trong thế kỷ 20.  Lệ Tâm
.....Hội Thảo và Lễ tưởng niệm Phật Thành Đạo tại Bồ-đề Đạo Tràng, Ấn Độ.   Thích Nữ Lệ Tâm 
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnuletam.htm
Cập nhật ngày  1-4-2001