...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
SƯ CÔ THÍCH NỮ LIÊN HOÀ

 
 
  .. .. .. .. .....Thánh tích Bồ-Đề Đạo Tràng. Tiến sĩ A.D.T.E. Perera;  Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Khái niệm bồ-đề trong đạo Phật.    S. K. Nanayakkara; Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Thiền Minh Sát và Quản Trị Thương MạiJayantilal Shah ;  Thích Nữ Liên Hoà dịch 
.....Cầu Nguyện Hoà Bình    Thích Nữ Liên Hoà dịch 
.....Sự nghịch lý trong thời đại chúng ta    Đức Dalai Latma 14;   Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Cuộc đời và sự nghiệp của Ambedkar    Thích Nữ Liên Hoà
.....Học thuyết Darwin: Phật giáo và Thiên Chúa giáo  A.Weeraratne;  Thích Nữ Liên Hòa dịch 
.....Sự hình thành và phát triển về Hội Phụ nữ Phật giáo Quốc tế Sakyadhita & một số quan điểm về bình đẳng giới Sư cô Thích nữ Liên Hòa dịch
 

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Winternitz, M. (1993) A History of Indian Literature: vol. II. Buddhist Literature and Jain Literature, tr. by U. S. Sarma. Delhi: Motilal Banarsidass, 1st Ed. 1983.  Thích Nữ Liên Hoà dịch, hoàn tất năm 2003

 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnulienhoa.htm
Cập nhật ngày  1-7-2002