Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cầu Nguyện Hoà Bình

Buddhist Prayer for Peace
May all beings everywhere plagued
with suffering of body and mind,
quickly be freed from their illness.
May the powerless find power,
and may people think of befriending one another
May those who find themselves in trackless,
Fearful wilderness
the children, the aged, the unprotected –
be guarded by beneficial celestial.
And may they swiftly attain Buddhahood.
(Originally published in the Contact,
Dharamsala, October 2001, issue 10, vol.4, p. 5 )
 
CẦU NGUYỆN HOÀ BÌNH
Cầu sanh chúng năm châu,
Nơi đang lâm tai hoạ,
Thân tâm nặng khổ sầu,
Sớm thoát khỏi bệnh não.
 
Những kẻ không sức mạnh,
Sẽ tìm thấy quyền năng,
Và nguyện cầu chúng sanh,
Thường nghĩ điều thiện lành
Hoà hợp với người khác.
 
Cầu xin cho những người,
Đang sống nơi vùng sâu,
Nơi hoang dã lo âu,
Cụ già và trẻ thơ,
Sống trong cảnh bơ vơ
Thấm nhuần ơn che chở.
Và nguyện cầu tất cả,
Mau chứng thành Phật quả.
 
(Nguyên tác được đăng tải trên tuần báo Contact,
 đợt  phát hành số 10 tháng 10 - 2001, tập 14 , trang 5 tại Dharamsala)

http://www.buddhismtoday.com/viet/xhh/caunguyen_hoabinh.htm

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về mục "Xã hội học Phật giáo"

Đầu trang