Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
SỰ NGHỊCH LÝ TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA

 
The Paradox of Our Age
We have bigger houses and smaller families;
More conveniences, but less time
We have degrees, but less sense
More knowledge, but less judgment;
More experts, but more problems;
More medicine, but less healthiness;
We’ve been all the way to the moon and back,
But have trouble crossing the street to meet the new neighbour.
We build more computers to hold more information,
to produce more copies than ever,
But have less communication;
We’ve become long on quantity, but short on quality.
There are times of fast food and slow digestion;
Tall men and short character;
Steep profits, and shallow relationships.
IT IS A TIME WHEN THERE IS MUCH INTHE WINDOW,
AND NOTHING IN THE STORE ROOM.
(Originally published in the Contact, Dharamsala, October 2001, issue 10, vol.4, p. 5 )
 
Bản dịch
Nhà chúng ta càng rộng,
Gia đình ta càng nhỏ;
Ta càng nhiều tiện nghi,
Thời gian càng ít lại;
Ta có nhiều bằng cấp,
 Nhưng có nghĩa lý gì;
Ta càng nhiều kiến thức,
Công lý nhỏ lần đi;
Các chuyên gia càng nhiều,
Lại càng thêm rắc rối;
Càng có nhiều thuốc men,
Sức khoẻ càng giảm thiểu;
Ta có mặt khắp nẻo
Đường lên tận mặt trăng
Và đường về mặt đất,
Nhưng rồi ta cũng có,
Ngay lối đi trước ngõ,
Đến gặp người hàng xóm,
Lắm phiền toái đời thường;
Tạo nhiều máy vi tính,
Để giữ nhiều thông tin,
  tạo lắm bản sao,
Nhưng giao tiếp lại ít;
Số lượng ta có nhiều,
Nhưng phẩm lượng kém cỏi;
Thức ăn nhanh cũng nhiều,
Nhưng ta lại chậm tiêu ;
Con người càng cao lớn,
Phẩm chất càng thấp dần;
Lợi nhuận càng quá mức,
Tình vơi đâu còn thân ;
Thời đại ta ngày nay
Có quá nhiều cửa sổ
Nhưng thật sự hư vô
Trong ngôi nhà trống rỗng.
(Nguyên tác được đăng tải trên tuần báo Contact,
đợt  phát hành số 10 tháng 10, 2001, tập 14 tại Dharamsala)

http://www.buddhismtoday.com/viet/xhh/nghichly_thoidai.htm

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về mục "Xã hội học Phật giáo"

Đầu trang