Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

NI SƯ TRÍ HẢI


 
 

.. .. .. ..
.....Con Đường Thoát Khổ.    (sách)  Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
.....Ðường vào nội tâm.    (sách)   Thích nữ Trí Hải 
.....So sánh kinh Trung A-hàm và kinh Trung Bộ. (sách)   HT. Thích Minh Châu; Trí Hải dịch Việt 
.....Lý thuyết Vô Ngã.   Hòa thượng W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
.....Đàm hoa lạc khứ (tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu)    Thích Nữ Trí Hải
.....Đường đi không gió, lòng sao lạnh! (tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu 2)    Ni sư Thích Nữ Trí Hải
.....Từ nguồn diệu pháp          Thích nữ Trí Hải
.....Tạng Thư Sống Chết     Sogyal Rinpoche  -  Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch 

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/trihai.htm
Cập nhật ngày  5-9-2004