...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

HT. TUYÊN HOÁ

(1910 - 1995) 
 
 

.. .. .. .. .....Cuộc đời và sự nghiệp của HT. Tuyên Hóa. (sách)  Thích Hằng Đạt
.....Những bài pháp tiêu biểu của HT. Tuyên Hóa (I).    Thích Hằng Đạt tuyển chọn
.....Những bài pháp tiêu biểu của HT. Tuyên Hóa (II).    Thích Hằng Đạt tuyển chọn
.....Mười Phương Pháp Tu Hành. HT Tuyên Hóa
.....Hiếu Kinh của Phật Giáo.     HT. Tuyên Hóa
.....Niệm Phật khi khẩn cấp    HT. Tuyên Hoá
.....Pháp môn niệm Phật.    HT. Tuyên Hoá; Thích Quảng Đại dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/tuyenhoa.htm
Cập nhật ngày  1-5-2003