...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ HUỲNH TRUNG CHÁNH

(Các truyện ngắn này đều do Hải Hạnh đánh máy)


.. .. .. .. .....Trò chơi cút bắt.      Huỳnh Trung Chánh
.....Tan loãng theo mây.     Huỳnh Trung Chánh
.....Lấy chồng xa xứ.   Huỳnh Trung Chánh
.....Cam Lồ Sa Mạc.     Huỳnh Trung Chánh
.....Như thế mà trôi.    Huỳnh Trung Chánh
.....Thần tài gõ cửa.      Huỳnh Trung Chánh
.....Tình Nghĩa Xương Rồng.   Huỳnh Trung Chánh
.....Hoằng nguyện thênh thang.  Huỳnh Trung Chánh 
.....Một bước chẳng rời.   Huỳnh Trung Chánh
.....Một vị Phật khai sinh.  Huỳnh Trung Chánh 
.....Khẩu Phật tâm xà.     Huỳnh Trung Chánh
.....Phổ Nguyện.     Huỳnh Trung Chánh
.....Khảo     Huỳnh Trung Chánh 
.....Ngưỡng cửa yêu thương. Huỳnh Trung Chánh 
.....Cửa thiền dính bụi tức Tây Tây Du     Huỳnh Trung Chánh 
.....Cửa thiền cửa tịnh   Huỳnh Trung Chánh 
.....Tầm thầy      Huỳnh Trung Chánh
.....Tô canh bù ngót       Huỳnh Trung Chánh 
.....Điệu múa loài ong   Huỳnh Trung Chánh 
.....Sen Trắng   Huỳnh Trung Chánh 
.....Một niệm buông lung   Huỳnh Trung Chánh
.....Tiền nào của nấy!   Huỳnh Trung Chánh 

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/huynhtrungchanh.htm
Cập nhật ngày  1-2-2002