...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ VĨNH HẢO

Biên tập trang Buddha Home và tác giả của nhiều truyện ngắn Phật giáo thấm nhuần chất đạo


.. .. .. .. .....................................TRUYỆN NGẮN
.....Đường lên Núi Linh   Vĩnh Hảo 
.....Nghề đuổi quạ   Vĩnh Hảo 
.....Bước đi của thiên thần   Vĩnh Hảo 
.....Sân ngoài còn lá    Vĩnh Hảo 
.....Cây đa chùa cũ  Vĩnh Hảo 
.....Giấc mộng đầu  Vĩnh Hảo 
.....Người quét chợ    Vĩnh Hảo 
.....Bồ Tát ồn ào    Vĩnh Hảo 

 

........................................TƯ TƯỞNG
.....Đứng trên tất cả    Vĩnh Hảo
.....Sống thiền   Vĩnh Hảo
.....Cuộc chiến thầm lặng Vĩnh Hảo
     LÒNG TỪ của CHA MẸ Vĩnh Hảo
     Ngôi Chùa Nhỏ Nơi Xóm Nhỏ Vĩnh Hảo
     Nghe Tiếng Chuông Ngân Vĩnh Hảo
     Nói với Ba Vĩnh Hảo
     Mưa Xuân Vĩnh Hảo
     Tín Tâm Bất Hoại Vĩnh Hảo
     Tiếng Trống Chùa Vĩnh Hảo
     Cành Mai Trước Sân Vĩnh Hảo
     Như mây như núi  Vĩnh Hảo

.............................................THƠ
.....Thể Nhập   Vĩnh Hảo

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/vinhhao.htm
Cập nhật ngày  1-7-2004