...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 TỔ DỊCH THUẬT TRÚC LÂM


 
 

.. .. .. .. .....Lý tưởng Bồ tát: Một tia sáng trong bóng tối của thời đại chúng ta.   Lama Anagarika Govinda;    Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ
.....Ý nghĩa về Trực Quán, Kiến Thức và Trí Tuệ trong Đạo Phật.  Lama Anagarika Govinda;   Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ 
.....Vai Trò của Đạo Đức trong Sự Trưởng Thành của Nhân Cách. Lama Anaragika Govinda;  Tổ dịch thuật Trúc Lâm dịch
.....Ý nghĩa của nghi lễ, sự cúng dường và lễ khai tâm trong đạo Phật    Tổ Dịch Thuật Trúc Lâm dịch
.....Tâm và đạo: quán tưởng về cuộc sống trong đạo Phật  Ajahn Sumedho; Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/todịchthuattruclam.htm
Cập nhật ngày  2-1-2002