...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠI ĐỨC THÍCH THÔNG LÝ


 
 

.. .. .. .. .........................SÁNG TÁC VÀ DỊCH THUẬT
.....Về Thảm Hoạ các Tượng Phật Bị Phá Huỷ tại Afghanistan.     Thích Thông Lý
.....Về khái niệm tình thương trong thời đại mới.     Thích Thông Lý
.....Giá trị đích thực của niềm hạnh phúc trong khổ đau.   Thích Thông Lý
.....Mục đích của lối sống trong cuộc đời.   Thích Thông Lý 
.....Phật giáo và xã hội    Thích Thông Lý 
.....Phật giáo dưới triều đại Gupta và hậu Gupta   Thích Thông Lý dịch
.....Sự phát triển của Phật giáo  Thích Thông Lý

.........................................TUỲ BÚT
.....Kiếp nghèo   Thích Thông Lý 
.....Chuyến Xe Chợ Chiều.   Thích Thông Lý

....................................TRUYỆN NGẮN
.....Chiếc áo bạc màu   Thích Thông Lý

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Phật tích & Danh thắng

Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Truyện | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc | Pháp luận khác | Từ điển | Tâm tình độc giả | Sách | Tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichthongly.htm
Cập nhật ngày  7-3-2002