...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ LẠI NHƯ BẰNG

Biên tập trang Người Cư Sĩ


.. .. .. .. .....Vài ý kiến về mạng lưới hoàn cầu và hướng phát triển Đạo Phật Việt Nam.    Nguyên Đạo và Nguyên Phước
.....Việt hóa Nghi lễ, đường còn xa vời vợi.     Nguyên Đạo Lại Như Bằng
.....Giê-su qua cái nhìn của người Phật Tưû. G.S. André Bareau; Lại Như Bằng dịch
.....Tham luận của Hội Phật Tử Việt Nam tại Pháp trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc GHPGVN lần thứ IV
.....Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Châu.     Nguyên Đạo

..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Thich Thien Chau, Bhikshu. (1999) The Literature of the Personalists (Pudgalavadins) of Early Buddhism, tr. from the French, Les Sectes Personnalistes (Pudgalavadin) du Bouddhisme Ancien, by Sara Boin-Webb. Delhi: Motilal Banarsidass, 1st Ed.  1996. Dịch từ bản tiếng Pháp, hoàn tất đầu năm 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/lainhubang.htm
Cập nhật ngày  1-10-2001