...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

 ĐẠI ĐỨC THÍCH TÂM HẢI


 
 

.. .. .. .. .....Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn độ sau thời đức Phật.   Thích Tâm Hải
.....Mười hai nhân duyên.     Thích Tâm Hải
.....Một lối suy diễn tùy tiện xuyên tạc lịch sử.     Nguyễn Đức Sơn
.....Phá hoại văn hoá là tự hủy hoại lịch sử và đời sống tinh thần của chính mình.  Thích Tâm Hải 
.....Trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam   Thích Tâm Hải 
.....Tại sao chư Tăng chúng tôi không nghĩ về tình dục? – lời của Ngài Dalai Lama  FEMI ADESINA Tâm Hải dịch Việt

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichtamhai.htm
Cập nhật ngày  11-12-2001