...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

NGUYÊN THẠNH - LÊ TRUNG HƯNG


 
 

.. .. .. .. ..............................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Sogen, Yamakami. (1979). Systems of Buddhistic Thought. Delhi, Varanasi: Bharatiya Publishing House, 1st Ed.  1912. Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, hoàn tất 2003
.....Gregory, P. N. (ed.) (1991). Sudden and Gradual, Approaches to Englightenment in Chinese Thought. Delhi: Motilal Banarsidass Publications. Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, hoàn tất 2003
.....Chopra, P. N & Sumi, T. (eds) (1982). Contribution of Buddhism to World Civilization and Culture.  Delhi: S Chand & Company Ltd. Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch, hoàn tất 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả| Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/nguyenthanh.htm
Cập nhật ngày  15-11-2001